Financiering

We staan voor een grote uitdaging om de zorg betaalbaar te houden én te verbeteren. Om dit te bereiken zijn andere vormen van financiering nodig. Welke vormen van financiering kunt u inzetten? Bij Triple Aim gaat om het tegelijk realiseren van gezondheidswinst voor een populatie, betere ervaren kwaliteit van zorg en dat tegen lagere kosten.

Tijdelijke financiering

Proscoop onderscheidt twee vormen van financiering: tijdelijke en duurzame financiering. Tijdelijke financiering kan worden aangesproken om veranderingen in zorg en welzijn in gang te zetten. Tijdelijke financiering bestaat uit tijdelijke financieringsbronnen voor een specifiek doel met een duidelijk begin en een duidelijk einde. In principe zijn dit alle extra middelen, met name subsidies, die beschikbaar zijn om te innoveren en projecten uit te voeren. Zo liggen er voor uw projecten en initiatieven kansen om tijdelijke financiering in te zetten.

Duurzame financiering

Door vooraf eé zinnig te investeren wordt voorkomen dat een populatie daadwerkelijk zorg gebruikt. Door deze duurzame investering worden kosten bespaart in de eerste en tweede lijn.

  • Duurzame financiering draagt bij aan structurele financiële borging van initiatieven.
  • Duurzame financiering is structureel met als doel toekomstbestendige zorg en welzijn te realiseren.
  • Duurzame financiering draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel.

Rol Proscoop

Onze adviseurs denken met u mee over het inzetten van vormen van tijdelijke of duurzame financiering en brengen de juiste partijen bij elkaar. Daarbij kunt u denken aan fondsen zoals het Oranjefonds of Kansfonds, programma’s zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek of vanuit overheden. Ook nieuwe bekostigingsmodellen als shared savings of social return on investment zijn bij onze adviseurs bekend en goed toepasbaar.
Wilt u aan de slag met financiering, neem dan contact op met één van de adviseurs in uw regio of met Alina Fazal.

Gerelateerde items

Lancering van website oncologienetwerken Achterhoek

Mensen met kanker krijgen steeds vaker (na)zorg binnen de eerste lijn. Oncologische netwe... Lees meer

28 oktober 2020 – 1e Verdiepende Masterclass Informatiemanagement ‘Populatieanalyse’

Steeds meer organisaties in de samenleving willen gezamenlijk de gezondheid van een doelgroep of ... Lees meer

2 november 2020 – Online bijeenkomst ‘InZOOMen op psychosociale ondersteuning bij oncologische patiënten

De rol die de eerstelijns zorgverleners kunnen hebben op het gebied van psychosociale ondersteuni... Lees meer