Organisatie

Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.

Samenwerking binnen en buiten de eerste lijn

Gezondheid is een groot goed. Door onder andere toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en technische mogelijkheden, stijgen de kosten. We geloven dat een sterke eerste lijn de basis is voor goede zorg, doelmatig en dichtbij. Om zorg betaalbaar te houden moet de zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking binnen de eerste lijn nodig. Maar ook samenwerking tussen de verschillende domeinen in de zorg – de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein – is essentieel.

Brede blik op gezondheid

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over je veerkrachtig voelen, mee kunnen doen in de maatschappij en van betekenis kunnen zijn voor bijvoorbeeld een naaste. Met gezondheid als vertrekpunt, staat de mens en zijn/haar gezondheid centraal en niet de ziekte. Het is een manier om breder naar gezondheid(szorg) te kijken, in plaats van slechts de medische kant te belichten. Bij de indeling van onze projecten laten we ons inspireren door de gezondheidsroute.

Een populatiegerichte werkwijze voor de realisatie van Triple Aim

Proscoop omarmt Triple Aim en wij zijn kwartiermaker voor een duurzame organisatie van goede zorg en gezondheid.

Het implementatiemodel van Triple Aim is populatiegerichte zorg, of in het Engels ‘Population Health Management’. Hierbij wordt de gezondheid van een populatie proactief beïnvloedt door de organisatie van een samenhangend aanbod aan interventies. Interventies worden gekozen op basis van risicostratificatie en sluiten aan bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Daarbij hebben we natuurlijk ook oog voor het verhogen van het werkplezier van de (zorg)professional.  De werkwijze van populatiegerichte zorg wordt ondersteund door goed bestuur en leidt tot verbetering op Triple Aim doelstellingen.

Populatiegerichte zorg is een integrale werkwijze die expertise op verschillende onderwerpen vereist. Proscoop heeft expertise ontwikkeld op de onderwerpen informatiemanagement, goed bestuur, digitale zorg, financiering en burgerparticipatie, om zo de integrale aanpak te kunnen begeleiden, waarin we concrete producten en diensten leveren.

Maatschappelijke opdracht

Proscoop heeft de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken. Hiervoor ontvangen ROS’en financiering vanuit het beleid van het Ministerie van VWS; ROS-beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling (BR/CU-7014). De preferente zorgverzekeraar zorgt voor een vergoeding aan de ROS per inwoner op basis van premiegelden van verzekerden. We zijn een stichting met een Raad van Toezicht en Adviesraad.

We hebben een webinar gemaakt waarin we meer informatie geven over het ROS-netwerk en ROS Proscoop.

Betaalde dienstverlening

Soms krijgen wij vragen die wel onder onze visie, maar niet binnen de ROS-beleidsregel vallen. We hebben wel de kennis en competenties in huis om deze vraagstukken te beantwoorden. We bieden ook in deze situatie graag onze diensten aan. We maken vooraf een offerte en leveren maatwerk: u weet vooraf welke investering u doet en tot welk resultaat dit leidt.

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Proscoop schenkt laptops aan Medical Checks for Children

Vorige week heeft Proscoop laptops geschonken aan een goed doel. Marijke Maalderink, mana... Lees meer

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

In de week van 7 t/m 11 november is het Lees meer