Organisatie

Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.

Samenwerking binnen en buiten de eerste lijn

Gezondheid is een groot goed. Door onder andere toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en technische mogelijkheden, stijgen de kosten. We geloven dat een sterke eerste lijn de basis is voor goede zorg, doelmatig en dichtbij. Om zorg betaalbaar te houden moet de zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking binnen de eerste lijn nodig. Maar ook samenwerking tussen de verschillende domeinen in de zorg – de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein – is essentieel.

Een populatiegerichte werkwijze voor de realisatie van Triple Aim

Proscoop omarmt Triple Aim en wij zijn kwartiermaker voor een duurzame organisatie van goede zorg en gezondheid.

Het implementatiemodel van Triple Aim is populatiegerichte zorg, of in het Engels ‘Population Health Management’. Hierbij wordt de gezondheid van een populatie proactief beïnvloedt door de organisatie van een samenhangend aanbod aan interventies. Interventies worden gekozen op basis van risicostratificatie en sluiten aan bij de wensen en behoeften van de doelgroep. De werkwijze van populatiegerichte zorg wordt ondersteund door goed bestuur en leidt tot verbetering op Triple Aim doelstellingen.

Populatiegerichte zorg is een integrale werkwijze die expertise op verschillende onderwerpen vereist. Proscoop heeft expertise ontwikkeld op de onderwerpen informatiemanagement, goed bestuur, digitale zorg, financiering en burger centraal, om zo de integrale aanpak te kunnen begeleiden, waarin we concrete producten en diensten leveren.

Maatschappelijke opdracht

Proscoop heeft de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken. Hiervoor ontvangen ROS’en financiering vanuit het beleid van het Ministerie van VWS; ROS-beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling (BR/CU-7014). De preferente zorgverzekeraar zorgt voor een vergoeding aan de ROS per inwoner op basis van premiegelden van verzekerden. We zijn een stichting met een Raad van Toezicht en Adviesraad.

We hebben een webinar gemaakt waarin we meer informatie geven over het ROS-netwerk en ROS Proscoop.

Betaalde dienstverlening

Soms krijgen wij vragen die wel onder onze visie, maar niet binnen de ROS-beleidsregel vallen. We hebben wel de kennis en competenties in huis om deze vraagstukken te beantwoorden. We bieden ook in deze situatie graag onze diensten aan. We maken vooraf een offerte en leveren maatwerk: u weet vooraf welke investering u doet en tot welk resultaat dit leidt.

Gerelateerde items

Terugkijken: Praktijkmiddag voor professionals over SOLK bij jongeren

Op 23 november organiseerde Proscoop samen met de partners van Lees meer

Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ gestart

Op 1 april 2021 is het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg... Lees meer

Jaarbericht 2020: Een jaar om niet te vergeten

Het Proscoop Jaarbericht 2020 is verschenen. Het geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op een ... Lees meer