Raad van Toezicht en Adviesraad

De Raad van Toezicht van Proscoop bestaat uit vijf leden met veranderkundige ervaring, in een goede mix van de jonge en oudere generatie en met mensen van binnen en buiten de regio van Proscoop. 

“Wij zijn een nieuwe RvT en willen helder krijgen op welke wijze we de komende jaren goed toezicht kunnen houden op Proscoop”. Tijdens de fusie in 2016 was het aftredingsrooster zodanig vormgegeven dat, op het moment van een gezonde fusieorganisatie, ruimte zou komen voor een geheel nieuwe RvT die toezicht houdt op de dynamische omgeving waarin Proscoop zich begeeft. Deze nieuwe RvT is per 1 maart 2019 aangetreden.”

Het Toezichtkader van de Raad van Toezicht is hier te lezen.

Jaarlijks is er een zelfevaluatie van de RvT.  Het verslag van de evaluatie in februari 2020 is hier te lezen. De evaluatie van mei 2021 vindt u hier.

 

Nelly de Jong
Voorzitter Raad van Toezicht/domein overstijgend
“De missie en visie van Proscoop spreken me aan en ik zie het als een unieke mogelijkheid om een bijdrage te mogen leveren het sterk veranderende zorglandschap. Een goed samenspel maakt de organisatie krachtiger. Door mijn ervaring beschik ik over een breed en divers netwerk, provinciaal en landelijk. Daarnaast werk ik graag vanuit de visie op Positieve Gezondheid. Bij mij passen de termen verbinden, bouwen, samenwerken, kritisch doorvragen en gevoel voor verhoudingen. Die komen in deze functie bij Proscoop helemaal tot zijn recht! Ik zoek graag naar de ‘next practice’ en niet zozeer de ‘best practice’. De next practice biedt vaak een lonkend perspectief om naar toe te bewegen. Die insteek neem ik graag mee in mijn werk en bij Proscoop.”

 

Chris van den Akker
Vice-voorzitter/leiderschap en organisatieontwikkeling, op voordracht PVT
 “Waar ik enthousiast van word en wat mij vooral boeit zijn organisaties die wat verder willen kijken dan de geijkte paden. Dit vind je ook terug in de ambities van Proscoop. Vanuit een rol als RvT-lid wil ik daar graag een steentje aan bijdragen. Mijn kennis en ervaring heb ik internationaal opgebouwd op het gebied van ondernemerschap, organisatieontwikkeling, leiderschap en toezicht.”

 

Mieke Beentjes
Openbaar bestuur
“Het is belangrijk om aan te haken bij belangrijke maatschappelijke trends in de gezondheidszorg zoals preventie en JZOJP. Vanuit mijn achtergrond als eerstelijner en voorzitter van een beroepsorganisatie heb ik heb ervaring opgedaan hoe het landelijke spel werkt, maar tevens ervaren hoe belangrijk de regio is en dat daar de innovaties plaatsvinden. Ik zie er naar uit om dit in te zetten bij de RvT van Proscoop.”

 

Mehmet Duran
Innovatie en datamanagement
“Sinds maart 2019 ben ik lid van de Raad van Toezicht met als profiel innovatie en datamanagement. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam in de IT Consultancy. Tevens ben ik lid van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Lek en IJssel. Mijn drijfveer om deel te nemen in de Raad van Toezicht is om mijn kennis en ervaring op bestuurlijk en inhoudelijk gebied in te zetten voor een maatschappij, die een kwalitatieve en betaalbare zorg verdient.”

 

Jan Wietsma
Financiën en maatschappelijke impact
“De zorg een dynamische sector waar veel gebeurd en nog veel te gebeuren staat. Vanuit mijn rol als voorzitter van de financiële commissie zal ik natuurlijk aandacht besteden aan een goede besteding en verantwoording van de middelen. Evenwel vind ik het net zo belangrijk dat de middelen (mensen, tijd en geld) die worden ingezet ook maatschappelijke impact hebben en bijdragen aan een gezondere maatschappij.”

 

 


Adviesraad

De deelnemers van deze raad informeren, inspireren en adviseren de directie. Over zaken die de eerste lijn, de gezondheidszorg in breedste zin, welzijn en wonen betreffen. Deze leden zijn werkzaam en /of hebben hun netwerken en relaties op de maatschappelijke terreinen: eerstelijnsgezondheidszorg, gemeentelijke/provinciale overheid, patiënten- of consumentenorganisaties en zakelijke dienstverlening. De adviesraad komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. Leden van de Raad van Toezicht nemen ook deel aan de bijeenkomsten van de adviesraad.

Voor de periode van drie jaar hebben vanaf 2020 de volgende leden zitting:

  • De heer Frits Alberts – Groningen/Drenthe – zelfstandig adviseur sociaal domein
  • Mevrouw Ingrid Heutink – Lingewaard/Arnhem – bestuurder Een Plus/ ergotherapeut
  • De heer Martin Knol – Zwolle – landelijk zelfstandig adviseur
  • De heer Bert Meijer – Achterhoek – manager sociaal domein/ eerste lijn
  • Mevrouw Christine van der Pol – Gelderland/Doetinchem – huisarts eerste lijn
  • De heer Leon Mentink – Achterhoek – huisarts en zelfstandig adviseur
  • De heer Maarten Stuker – Drenthe – zelfstandig adviseur
  • De heer Johan Vennevertloo – Berkelland/Achterhoek – oud-wethouder
  • Mevrouw Miranda Laurant – Gelderland/Overijssel – Lector, programmamanager en onderzoeker nieuwe modellen gezondheidszorg

Helpt u mee te adviseren en te inspireren?

Zo kunnen we onze taak als regionale ondersteuningsstructuur toetsen op aansluiting en behoefte in de regio. Wij stellen de visie en frisse blik erg op prijs en de bijeenkomsten worden door de leden (en door ons) altijd zeer gewaardeerd.

Oriënterend gesprek?

Bent u werkzaam in de eerste lijn en heeft u affiniteit met het werkgebied en werkzaamheden van Proscoop als ROS dan komen wij graag met u in gesprek. Neem voor een oriënterend gesprek contact op met Arie Jongejan, directeur/bestuurder.