Landelijk ROS-netwerk

Proscoop is als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland onderdeel van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Samen met ROS collega’s bundelen we onze krachten door kennis en expertise uit te wisselen. Bekijk onze Position Paper

Dit doen we op thema’s die bijdragen aan samenwerking voor goede zorg en gezondheid dichtbij: zoals gebiedsgerichte samenwerking, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgthema’s als ouderen, GGZ, jeugd en geboortezorg. De ROS’en zijn lid van InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.

Daarnaast is Proscoop onderdeel van D3. Met D3, Data Dialoog Doen zetten meerdere ROS’en zich in voor goede regionale sturingsinformatie met het oog op zinnige en zuinige zorg in de buurt.

Meer informatie