Burger centraal

De burger neemt steeds vaker en meer de regie op de eigen zorg. Dat wordt door de centrale overheid gestimuleerd. Waarom geeft de overheid die stimulans? Welke gevolgen heeft dit voor de individuele zorgverlener, maar ook voor de samenwerkende partijen binnen én het buiten het zorgveld? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgbehoefte van de burger aansluit bij het zorgaanbod? Wat betekent positieve gezondheid als breed gezondheidsconcept voor de burger en hoe kan digitale zorg van waarde voor de burger zijn?

Stimulans eigen regie als gezondheidsconcept

Mensen willen graag regie voeren over hun eigen gezondheid en beschikken over hun eigen (gezondheids)gegevens. Ook direct advies over hun gezondheid, om samen met mantelzorgers of zorgverleners goed geïnformeerd te beslissen over passende ondersteuning of behandeling. De landelijke overheid stimuleert deze eigen regie over de eigen gezondheid.
Door de focus te hebben, én te houden, op de eigen gezondheid verandert de vraag naar ondersteuning. Deze vraag ontwikkelt zich van zorgaanbod meer naar preventief – en daarmee domein overstijgend – aanbod.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een gezondheidsconcept dat niet uitgaat van ziekten en beperkingen, maar juist het aanpassingsvermogen van de mens en de eigen regie over de fysieke en mentale gezondheid. Bij positieve gezondheid staat de burger, de mens centraal. De kansen voor het gezondheidsconcept positieve gezondheid liggen vooral in samenwerking met andere disciplines en domeinen. Een gezamenlijke visie op gezondheid en de juiste zorg op de juiste plek brengen helpt mensen de regie te nemen én te houden.

Rol Proscoop

Onze adviseurs kennen de regio en zetten alle kennis én ervaring met brede gezondheidsvraagstukken in om u te helpen. Dit doen zij zowel lokaal als regionaal, voor zorg- en sociaal domein. Zij stimuleren samenwerking en helpen partijen een regionaal visie op gezondheid te ontwikkelen.

Gerelateerde items

Gezamenlijk gezondheid verbeteren in de Achterhoek: ‘8RHK Gezond’ afgetrapt

De Achterhoek start als eerste regio met het Kavelmodel van HealthKIC om te werken aan Lees meer

Inspirerende online sessie: Regionale invloed op Juiste Zorg op de Juiste Plek

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) staat voor een grote hervorming van de zorg. Met de mogelij... Lees meer

Met elan in Brummen samen op weg naar toekomstbestendige zorg

Naast een eerder uitgezette vragenlijst onder twee huisartsenpraktijken in de gemeente Br... Lees meer