Digitale zorg

Digitale zorg is een waardevolle aanvulling op de huidige zorg. Hoe gebruiken we de kansen die digitale middelen de zorg bieden? Wat is er al en wat hebben we nog nodig? Hoe maken we de digitale zorg nog meer toegankelijk en welke partijen spelen daarbij een rol? Om de zorg betaalbaar te houden is toepassen van digitale zorg nodig. Zeker nu de groep ouderen steeds groter wordt en het aantal chronisch zieken toeneemt.

Digitaal het nieuwe normaal

Digitaal wordt stap voor stap het nieuwe normaal en gaat verder dan gegevensuitwisseling. Zo kan technologie ouderen en chronisch zieken helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Wij realiseren ons dat daarvoor de randvoorwaarden, gegevensuitwisseling en de samenwerking voor op orde moet zijn.
De overheid (zie landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024) stimuleert de regio’s om het onderwerp e-health expliciet onderdeel te maken van hun lokale aanpak van gezondheidsvraagstukken.

Zorg is en blijft mensenwerk

De stapsgewijze aanpak vraagt aandacht voor randvoorwaarden. Zo moet er goede digitale ondersteuning zijn zodat de burger zelf de regie houdt. De gegevensuitwisseling moet duurzaam geregeld zijn en alle betrokken partijen moeten het eens zijn over de taal waarin de gegevens worden uitgewisseld. Daarnaast is de samenwerking tussen zorg en publieke domeinen essentieel. Met een kloppende regionale of lokale samenwerking lukt het de implementatie van digitale zorg naar een hoger plan te brengen.

Digitale zorg in de zorgpraktijk

Wilt u digitale zorg (meer) gaan toepassen in uw zorgpraktijk of organisatie? Bent u op de hoogte van de wettelijke en gewenste aanpassingen die dit met zich meebrengt? Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komt? Welke risico’s brengt het toepassen van digitale zorg met zich mee? Deze vragen, én meer, spelen op wanneer u zich als praktijkhouder of zorgverlener buigt over het toepassen van digitale zorg in de eigen praktijk. Proscoop heeft het toetsingskader verwerkt in een handige checklist waarmee u een beeld krijgt in welke mate uw organisatie voldoet aan de criteria van de inspectie. Het is een (niet gevalideerde) toets om na te gaan of u/uw praktijk aan de eisen van de inspectie voldoet. Ga hier naar onze checklist.

Rol Proscoop

Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, de duurzame inzet van gegevensuitwisseling en de implementatie van digitale middelen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering.

Gerelateerde items

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

Tijdens een werkbezoek op 4 november 2021 werden wethouders, bestuurders van zorgorganisa... Lees meer

Special ‘Digitale zorg’; interessante ontwikkelingen in de regio

Digitale middelen worden op verschillende manieren in de zorg ingezet. In de regio zijn m... Lees meer

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

Hoe kunnen we innovatief en met plezier inspelen op de toenemende zorgvraag? Huisartsenpr... Lees meer