Digitale zorg

Je kan steeds meer dingen voor je gezondheid regelen met een computer of mobiele telefoon. Digitale zorg, of eHealth, wordt normaler. eHealth biedt dan ook kansen om preventie en zorg te verbeteren. En om patiënten zelf meer controle te geven over hun gezondheid en over de zorg die zij nodig hebben.  Digitale zorg is een waardevolle aanvulling op de huidige zorg.

  • Hoe gebruiken we de kansen die digitale middelen de zorg bieden?
  • Wat is er al en wat hebben we nog nodig?
  • Hoe maken we de digitale zorg nog meer toegankelijk en welke partijen spelen daarbij een rol?

Om de zorg betaalbaar te houden helpt digitale zorg . Zeker nu de groep ouderen steeds groter wordt en het aantal chronisch zieken toeneemt.

 Digitaal het nieuwe normaal

Digitaal wordt stap voor stap het nieuwe normaal en gaat verder dan gegevensuitwisseling. Zo kan technologie ouderen en chronisch zieken helpen langer zelfstandig thuis te wonen. De overheid stimuleert de regio’s om eHealth expliciet onderdeel te maken van hun lokale aanpak van gezondheidsvraagstukken.

Zorg is en blijft mensenwerk

De stapsgewijze aanpak vraagt ook aandacht voor randvoorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld goede digitale ondersteuning zijn zodat de burger zelf de regie kan houden. Moet de gegevensuitwisseling duurzaam geregeld zijn en moeten alle betrokken partijen het eens zijn over de taal waarin gegevens worden uitgewisseld. Met een kloppende regionale of lokale samenwerking lukt het de implementatie van digitale zorg naar een hoger plan te brengen.

Digitale zorg in de zorgpraktijk

Wilt u digitale zorg (meer) gaan toepassen in uw zorgpraktijk of organisatie?

Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, de duurzame inzet van gegevensuitwisseling en de implementatie van digitale middelen. Zij zijn op de hoogte van eventuele mogelijkheden voor financiering.

Aan de slag met digitale zorg?

  • Wilt u aan de slag met digitale zorg? Wilt u weten welke risico, wettelijke en gewenste aanpassingen het toepassen van digitale zorg met zich meebrengt? Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komt? Neem contact op met Henk Bloten of één van de adviseurs in uw regio.
  • Wilt u zelf ontdekken of uw praktijk voldoet aan de criteria van de inspectie? Proscoop heeft het toetsingskader verwerkt in een handige checklist waarmee u een beeld krijgt in welke mate uw organisatie voldoet aan de criteria van de inspectie. Het is een (niet gevalideerde) toets om na te gaan of u/uw praktijk aan de eisen van de inspectie voldoet. Ga hier naar onze checklist.
  • Bij het inzetten van digitale zorg binnen uw organisatie is het van belang dat er een goede implementatie plaats vindt. We helpen u op weg, download voor meer informatie onze infographic Zeven stappen implementatie digitale zorg

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

Tijdens een werkbezoek op 4 november 2021 werden wethouders, bestuurders van zorgorganisa... Lees meer

Special ‘Digitale zorg’; interessante ontwikkelingen in de regio

Digitale middelen worden op verschillende manieren in de zorg ingezet. In de regio zijn m... Lees meer