Financiering

Het doel van populatiegericht werken is om het aanbod van zorg en welzijn aan te laten sluiten op wensen en behoeften van inwoners. Dit vraagt om innovatie en transformatie. Om dit te bereiken zijn andere vormen van financiering nodig. Welke vormen van financiering kunt u inzetten?

Tijdelijke financiering

Tijdelijke financiering wordt aangesproken om innovatie en transformatie in gang te zetten. Het gaat hier altijd om tijdelijke financieringsbronnen voor een specifiek doel. Vaak zijn dit subsidies, die beschikbaar zijn om te innoveren en projecten op te starten.
Wij hebben zicht op relevante subsidies die kansen bieden voor projecten en initiatieven in de regio. U kunt zelf aan de slag met een financieringsaanvraag. Ook is het mogelijk om expertise van onze adviseurs in te roepen bij de aanvraag, offerte en uitwerking van projecten.

Een voorbeeld van tijdelijke financiering is de SET stimuleringsregeling e-health thuis die in 2020-2021 werd opengesteld. Deze financiële prikkel om te innoveren en transformeren in zorg ontstond tijdens de Coronacrisis, toen digitale ondersteuning in de zorg een noodzaak werd. Proscoop heeft met Attent Zorg Thuis meegedacht bij het indienen van de subsidieaanvraag en heeft het proces begeleidt die leidde tot de totstandkoming van een visie op de inzet van e-health en ontwikkelagenda.

Lees hier hoe Attent Zorg Thuis aan de slag ging met e-health.

Duurzame financiering

Bij duurzame financiering gaat het om het benutten van duurzame financieringsmodellen voor een toekomstbestendige zorg en welzijn. Duurzame financiering maakt dat initiatieven structureel financieel geborgd kunnen worden.

Het kavelmodel is een goed voorbeeld van vernieuwende duurzame financiering. In de Achterhoek loopt het traject waarmee experimenteel met dit model gewerkt wordt.

Rol Proscoop

Onze adviseurs denken met u mee over het inzetten van vormen van tijdelijke of duurzame financiering en brengen de juiste partijen bij elkaar. Daarbij kunt u denken aan fondsen zoals het Oranjefonds , programma’s zoals  Juiste Zorg op de Juiste Plek of vanuit overheden.

Wilt u aan de slag met financiering, neem dan contact op met onze adviseur Kyra Jansing.

 

Gerelateerde items

Duidelijke meerwaarde van Welzijn op Recept in de gemeente Lelystad

Welzijn op Recept betekent nauwe samenwerking binnen zorg en welzijn. Alles voor passende... Lees meer

Integrale samenwerking en naoberschap belangrijk voor ouderenzorg in Drenthe

Ongeveer 190 deelnemers kwamen op 30 september 2022 samen voor de werkconferentie Sam... Lees meer

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer