Financiering

We staan voor een grote uitdaging om de zorg betaalbaar te houden én te verbeteren. Om dit te bereiken zijn andere vormen van financiering nodig. Welke vormen van financiering kunt u inzetten? Bij Triple Aim gaat om het tegelijk realiseren van gezondheidswinst voor een populatie, betere ervaren kwaliteit van zorg en dat tegen lagere kosten.

Proscoop onderscheidt twee vormen van financiering: tijdelijke en duurzame financiering.

Tijdelijke financiering

Tijdelijke financiering wordt aangesproken om veranderingen in zorg en welzijn in gang te zetten. Het gaat hier altijd om tijdelijke financieringsbronnen voor een specifiek doel met een duidelijk begin en een duidelijk einde. Dit zijn vaak subsidies, die beschikbaar zijn om te innoveren en projecten uit te voeren.
Wij hebben overzicht op de relevante subsidies die kansen bieden voor projecten en initiatieven in de regio. U kunt zelf aan de slag met een financieringsaanvraag. Ook is het mogelijk om de expertise van onze adviseurs in te roepen bij de aanvraag, offerte en uitwerking.
Een goed voorbeeld van tijdelijke financiering is de SET stimuleringsregeling e-health thuis. Deze financiële prikkel ontstond tijdens de Coronacrisis, toen digitale ondersteuning in de zorg een noodzaak werd. Tot 31 december 2021 is het mogelijk ook voor visie-vorming op e-health subsidie aan te vragen.

Duurzame financiering

Door vooraf zinnig te investeren wordt voorkomen dat een populatie daadwerkelijk zorg gebruikt. Door deze duurzame investering worden kosten bespaart in de eerste en tweede lijn.

  • Duurzame financiering draagt bij aan structurele financiële borging van initiatieven.
  • Duurzame financiering is structureel met als doel toekomstbestendige zorg en welzijn te realiseren.
  • Duurzame financiering draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel.

Het kavelmodel is een goed voorbeeld van vernieuwende duurzame financiering. In de Achterhoek loopt het traject waarmee experimenteel met dit model gewerkt wordt.

Rol Proscoop

Onze adviseurs denken met u mee over het inzetten van vormen van tijdelijke of duurzame financiering en brengen de juiste partijen bij elkaar. Daarbij kunt u denken aan fondsen zoals het Oranjefonds of Kansfonds, programma’s zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek of vanuit overheden. Ook nieuwe bekostigingsmodellen als shared savings of social return on investment zijn bij onze adviseurs bekend en goed toepasbaar.
Wilt u aan de slag met financiering, neem dan contact op met onze adviseur Kyra Jansing.

 

Gerelateerde items

Digitale praktijkmiddag over SOLK bij kinderen en jongeren

Veel zorg- en welzijnsprofessionals vinden de zorg voor kinderen of jongeren met Somatisc... Lees meer

Regionale beweging Positief Gezond IJsselland

In de regio IJsselland zijn verschillende partijen bezig met Lees meer