Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) subsidie

Omschrijving en doel subsidie SET

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De SET is bedoeld als stimulans voor thuiswonende mensen met een chronisch ziekte, een beperking – of een risico daarop – en ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. SET kent een voortraject wanneer een project zich in de idee-fase bevindt. Of een aanvraag voor een concreet plan (minimaal € 50.000 aanvragen). Het gaat om kosten voor projectmanagement, implementatie, de e-health toepassing en de opleiding. Het totaal beschikbare budget voor deze 3-­jarige regeling is € 84 miljoen (2020-2022).

  • Wie is de aanbieder van deze subsidie?

ZonMw, link naar de informatie over de subsidie

  • Wie kan deze subsidie aanvragen?

Aanbieders van zorg en ondersteuning, samen met een inkoper van zorg.

  • Subsidie deadline

Tot en met 31 december 2021

Meer informatie

Wilt u meer weten of ondersteuning bij uw aanvraag? Dan helpt onze adviseur Kyra Jansing u graag verder.

 

Gerelateerde items

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer

Start Zomer Challenge over Positieve Gezondheid

Proscoop start met een Zomer Challenge voor (zorg)professionals om Positieve Gezondheid (... Lees meer