Vooraankondiging subsidieregelingen Passende Zorg, SET en SOW

Er zijn drie nieuwe subsidieregelingen beschikbaar die relevant zijn voor uw (zorg)organisatie. Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg.

Passende zorg

In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waardegedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen).

SET en SOW regelingen

Eind 2021 sloot de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) regeling, maar door het grote succes ervan heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrijgemaakt. De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. Daarnaast is de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) regeling voor de wijkverpleging beschikbaar. Deze subsidieregeling kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen.

Download hier het subsidieregeling – overzicht

Meer informatie

Wilt u meer weten of ondersteuning bij uw aanvraag? Dan helpt onze adviseur Kyra Jansing u graag verder.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners Welzijn op Recept wor... Lees meer

Proscoop adviseurs volgen opleiding ‘Design thinking’: belang inwoner staat voorop

Bij Proscoop hebben drie adviseurs de opleiding Design Thinking met succes afgerond. De i... Lees meer