Informatiemanagement

Welke data hebben we nodig van een populatie? Welke kenmerken kunnen we destilleren? Welke kennis hebben we nodig om de juiste keuzes op het juiste moment te maken?  Informatiemanagement speelt een grote rol in populatiegerichte zorg. Data over gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten zijn nodig om goede zorg en gezondheid dichtbij te organiseren met de burger als uitgangspunt

Informatiemanagement bestaat onder andere uit het bij elkaar brengen van verschillende databronnen, landelijk, regionaal, lokaal en van verschillende oorsprong (gemeentelijk domein, zorgdomein, etc.). Hiermee worden binnen een populatie (risico’s op) veranderingen in ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten geïdentificeerd en geanalyseerd.

Nu er steeds meer grote regionale programma’s worden opgezet speelt goede monitoring een onmisbare rol. We zien een trend in informatiemanagement. Op basis van een goede regio- en wijkanalyse helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en de dialoog te faciliteren voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid.

Stakeholdersinformatie

Informatiemanagement is het proces waarin data in meerdere stappen worden vertaald in voor alle stakeholders relevante informatie. Vervolgens wordt op basis van deze informatie en in samenspraak met de verschillende betrokkenen een onderbouwde keuze gemaakt ten aanzien van de inzet van eventuele interventies voor een populatie.

D3
Proscoop en andere ROS’en in Nederland werken met elkaar samen binnen het ROS-netwerk.  Op het thema informatiemanagement kreeg deze bundeling van diensten en producten (zoals de ROS-Wijkscan) vorm via D3, Data Dialoog Doen. 

Rol Proscoop

Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, analyses, meetplannen en regio- of wijkscans. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom informatiemanagement. Wilt u aan de slag met informatiemanagement, neem dan contact op met één van de adviseurs in uw regio of met Karin van der Steen.

Gerelateerde items

Het professionaliseren van regionale Business Intelligence in de zorg

Roadmap: welke fases doorloop je en wat levert elke fase op? Auteurs: Lisette Kikke... Lees meer

Het inrichten van regionale Business Intelligence in de zorg

De randvoorwaarden en het voorbereidingsproces Auteurs: Lisette Kikkert, Els Roorda... Lees meer

Regionale Business Intelligence in de zorg

Een samenspel van Business Intelligence en Business Analytics Auteurs: Lisette Kikk... Lees meer