Populatiegericht werken

Het doel wat Proscoop nastreeft is een gezonde populatie in ons werkgebied. Daarbij sluit het aanbod van zorg en welzijn aan op wensen en behoeften van inwoners en patiënten. Dat doen we door Triple Aim toe te passen en met Populatiegerichte zorg als werkwijze.

Populatiegerichte zorg is een integrale werkwijze die expertise op verschillende onderwerpen vereist. Proscoop heeft expertise ontwikkeld op de elementen:

Om zo de integrale aanpak te begeleiden waarin we concrete producten en diensten leveren.


Onze strategie: animatie en infographic

Animatie: Onze strategie

Infographic: Onze strategie