Privacyverklaring

Proscoop is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vertrouwelijk behandeld en beveiligd.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Proscoop heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Proscoop, Dokter Klinkertweg 16, 8025 BS Zwolle.

Klikgedrag

Op de website van Proscoop worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina´s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Proscoop haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Wijzigingen

Proscoop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Proscoop.