GGZ

De gezondheidszorg staat op z’n kop; met de introductie van het model van Machteld Huber wordt een andere definitie van gezondheid geïntroduceerd: gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Daarnaast is er sprake van een zich terugtrekkende overheid en van bezuinigingen in de zorg. Dit betekent een sterk veranderende opgave voor zorgprofessionals, gemeenten/overheid en alle andere zorg- en welzijnsorganisaties. Partijen hebben elkaar nodig en in dat kader kan Proscoop een belangrijke rol vervullen.

GGZ

Bovengenoemde speelt uiteraard ook voor de GGZ. Het nieuwe GGZ stelsel HHM generalistische basis-GGZ verwijsmodel en productbeschrijvingen, maakt onderscheid in drie echelons:

  • huisartsenzorg (inclusief POH GGZ)
  • generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
  • gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

De GGZ is een onderdeel van de totale gezondheidszorg, waarbij het streven is goede zorg en gezondheid te realiseren met de burger als uitgangspunt.

Rol van Proscoop

Proscoop organiseert de samenwerking tussen partijen met de burger als uitgangspunt, ook op het gebied van GGZ.
Hieronder vindt u voorbeelden van thema’s, projecten en activiteiten die zij op dit moment onderneemt:
GGZ samenwerkingsverband (lokaal en regionaal)
Proscoop initieert, adviseert en ondersteunt bij de realisatie van lokale en regionale samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn (lokaal), Platform Psychische Zorg in Drenthe, Programmagroep GGZ in de regio Achterhoek en GGZ huis Zwolle. Afspraken tussen huisartsen en GGZ-zorgaanbieders in de regio Arnhem over verwijzen, terugverwijzen en ontslag van GGZ-cliënten.
In het verlengde van deze samenwerkingsverbanden maken we knelpunten in de regio inzichtelijk en gaan daarmee aan de slag met betrokken zorgaanbieders, patiënten en financiers. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van wachttijdproblematiek in de GGZ in de regio Achterhoek.

Zorgpaden GGZ
Proscoop initieert, adviseert en ondersteunt bij de ontwikkeling van (nieuwe) zorgpaden en de implementatie hiervan.

SOLK / psychosomatiek
Proscoop initieert, adviseert en ondersteunt bij de aanpak van SOLK problematiek en realisatie van psychosomatische netwerken, zoals het netwerk in de Stedendriehoek en Zwolle e.o.
Meer lezen over SOLK? Bekijk hier onze speciale SOLK-pagina.

Verslavingszorg/afbouw benzo’s
Proscoop initieert, adviseert en ondersteunt bij de aanpak van verslavingsproblematiek. Voorbeeld hiervan is de beschrijving zorgketen verslavingsproblematiek in de regio Achterhoek, en het verder concretiseren daarvan door het ondersteunen en uitvoeren van lokale pilots met zorgaanbieders,, wijkteams en andere betrokkenen in het sociaal domein.
Proscoop heeft de website Benzodiazepinen? Schrijf ze wijs voor! ontwikkeld die huisartsenpraktijken helpt het benzogebruik bij patiënten af te bouwen.

Gerelateerde items

Gezondheid van jeugd en jongvolwassenen

Er zijn signalen dat prestatiedruk en sociale media negatief effect hebben op de gezondhe... Lees meer

Aanpak SOLK vraagt onze voortdurende aandacht

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer