Geplaatst op: 20 september 2017

Doorontwikkeling OWZ Urk

In Urk loopt het traject Ontwikkeling Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ). Sinds de start is Proscoop betrokken bij deze samenwerking tussen onder andere de huisartsen, fysiotherapeuten, de apotheek Urk en Zorgcentrum Talmahaven. Bij de start lag de nadruk op het verzamelen van informatie om tot speerpunten te komen. Daarna is er ingezet op het verder ontwikkelen en uitvoeren van de verschillende projecten.

Triple Aim doelstellingen

Een belangrijk deel van de advisering betrof de integratie van Triple Aim doelstellingen in het project:

  • verhogen gezondheid en welzijn van de inwoner op Urk
  • betere door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg
  • tegen lagere kosten per hoofd van de bevolking.

In 2016 is op ‘betere door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg’ ingezoomd door de beleving en behoefte van de doelgroepen daadwerkelijk centraal te stellen. Er is daarbij aangesloten bij de definitie van ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber. Waar de aanpak tot op heden is dat interventies vooral voortkomen vanuit wat de professional denkt dat goed is, worden in het concept Positieve gezondheid de verschillende domeinen van een persoon in ogenschouw genomen en gaat het niet alleen om het wegnemen van ziekte.
Op Urk heeft dit concreet vorm gekregen in de door Proscoop georganiseerde patiëntenraadpleging. De informatie die hier uit naar voren is gekomen vormt mede de basis voor de doorontwikkeling van OWZ.

Rol Proscoop

Wij vervullen hier – onder meer om vanuit een project overstijgende rol – een adviserende rol over populatiegerichte zorg. Een benadering die niet focust op de individuele patiënt maar op een groep burgers.

Sandra Lips, coördinator OWZ Urk, vanuit huisartsenpraktijk het Dok over de rol van Proscoop voor de OWZ organisatie op Urk:

Ondersteuning, prikkelend, positief kritisch, kennis input , objectief. Blik van lokaal naar bewegingen landelijk.

Gerelateerde items

Subsidie SET COVID-19 2.0 binnenkort beschikbaar

Na een succesvolle eerste SET COVID-19 subsidie, stelt het Ministerie van Volksgezondheid... Lees meer

Landelijk ROS-netwerk en VitaValley werken samen aan E-health

Vanuit de wens om de geleerde lessen voor de eerstelijns gezondheidszorg uit het SET-up p... Lees meer

Positieve gezondheid Presikhaaf | Jaarbericht 2019

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer