Geplaatst op: 22 oktober 2021

Regionale beweging Positief Gezond IJsselland

In de regio IJsselland zijn verschillende partijen bezig met Positieve Gezondheid. Deze brede manier van kijken zet gezondheid centraal in plaats van ziekte. De partijen willen graag van elkaar leren, elkaar stimuleren, samenwerken en ondersteunen. In de eerste helft van 2021 organiseerden Provincie Overijssel en GGD IJsselland drie werksessies. De partijen uit de regio onderzochten samen de meerwaarde van een regionale beweging Positieve Gezondheid en hoe deze in gang kan worden gezet. Ze werden daarbij geholpen door het Institute of Positive Health (IPH), Anders Gezond en Alles is Gezondheid. Deze maand presenteren zij het verslag van de werksessies

Op dit moment werkt een groep van vijf regionaal georiënteerde partijen (Windesheim, Zilveren Kruis, Provincie Overijssel, GGD IJsselland en Proscoop) aan de concretisering van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Overijssel en het laatste kwartaal van 2021 wordt gebruikt om de herkenbaarheid en communicatiekanalen van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland verder vorm te geven.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar het reisverslag en/of hoe u een bijdrage kunt leveren aan de regionale beweging Positief Gezond IJsselland? Neem dan contact op met Proscoop-adviseur Elma van Dongen, Rosalie Bosman van Provincie Overijssel of Judith Heinrich van GGD IJsselland.

Gerelateerde items

Terugkijken: Praktijkmiddag voor professionals over SOLK bij jongeren

Op 23 november organiseerde Proscoop samen met de partners van Lees meer

‘Een nieuwerwetse werkweek met veel burgerparticipatie’

Een van de elementen van populatiegericht werken is burger centraal of burgerparticipatie... Lees meer

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

Hoe kunnen we innovatief en met plezier inspelen op de toenemende zorgvraag? Huisartsenpr... Lees meer