Geplaatst op: 20 september 2017

Vitaal Vechtdal; een gezonde actieve regio

Vitaal Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio. Verschillende partners in de regio werken samen aan het stimuleren van mensen om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Het doel van het project is dat mensen vitaler worden én blijven en daardoor minder gebruik hoeven te maken van de zorg. Dat hoeft niemand alleen te doen, het is juist de bedoeling om het samen te doen met bijvoorbeeld de wijk, de school, het werk en ook met de buren om elkaar te helpen, en een beetje voor elkaar te zorgen.

Gezond en vitaal

Proscoop ondersteunt de doelstelling ‘gezond en vitaal blijven’ van Vitaal Vechtdal door verbindingen te leggen tussen zorg, gemeente, welzijn en burgers. Samen met de andere partners werken wij aan de realisatie van een gezondheidsbevorderende ‘omgeving’ voor inwoners. Om dit te bereiken is er in 2016 onder andere gewerkt aan de versterking van de samenwerking tussen de driehoek sociaal team, wijkverpleegkundigen en de huisartsen. In door Proscoop onder de noemer ‘samen doen’ georganiseerde bijeenkomsten zijn de verschillende professionals samen aan de slag gegaan om de verbinding nog verder te versterken.

Vroeg erbij in het Vechtdal

Ook zijn wij als projectleider betrokken bij het programma “Vroeg Erbij in het Vechtdal”. Een project waar kinderen een optimale start wordt geboden door verloskundigen, kraamverzorgenden en jeugdgezondheidszorg beter te laten samenwerken.

In samenwerking met het Alpha College in Hardenberg en een lokaal ICT-bedrijf is gestart met de ontwikkeling van een digitale sociale kaart in de vorm van een handige app. Ook hierbij is het doel partners in de regio elkaar makkelijker te laten vinden zodat de samenwerking effectiever wordt.

Samenwerking zorg en sociaal domein

Door de bijdrage en expertise van Proscoop krijgt de ingezette koers van Vitaal Vechtdal nog beter vorm en inhoud. Met aandacht voor gezondheid en preventie, optimale samenwerking tussen de zorg en sociaal domein wordt in Vitaal Vechtdal gewerkt aan betaalbare zorg in de buurt.

Dieger ten Berge, teamleider Innovatie en Beleid, Maatschappelijk Domein bestuursdienst Ommen-Hardenberg over de rol van Proscoop:

‘Proscoop en Vitaal Vechtdal werken sinds 2017 intensief samen. Vitaal Vechtdal is een netwerk van organisaties in en rond het Vechtdal (NO-Overijssel) die de handen ineen hebben geslagen en de vitaliteit van de regio willen aanjagen door in te zetten op gezondheid en een gezonde leefstijl.
Gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en zorgverzekeraars samen vormen dit netwerk. Proscoop is hierin een drijvende kracht door programmaleiding te verzorgen, in de persoon van Henk Bloten. Maar ook door specifieke expertise toe te voegen, bijvoorbeeld met de wijkscans.

De gemeenten Ommen en Hardenberg zijn blij dat Proscoop (adviseur Henk Bloten) onderdeel is van Vitaal Vechtdal. Henk brengt nieuwe inzichten mee, maar kan ook verbinden in de regio; precies wat we zochten!’

Gerelateerde items

Subsidie SET COVID-19 2.0 binnenkort beschikbaar

Na een succesvolle eerste SET COVID-19 subsidie, stelt het Ministerie van Volksgezondheid... Lees meer

Landelijk ROS-netwerk en VitaValley werken samen aan E-health

Vanuit de wens om de geleerde lessen voor de eerstelijns gezondheidszorg uit het SET-up p... Lees meer

Positieve gezondheid Presikhaaf | Jaarbericht 2019

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer