De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk vallen onder de regio Achterhoek. Waar liggen in deze uitgestrekte regio mogelijkheden en kansen? Welke risico’s en knelpunten zijn er? Wie zijn er nodig om goede zorg en gezondheid dichtbij te organiseren?

Onze ambitie is om gezondheid en welzijn van inwoners te verbeteren, door het realiseren van eerstelijnszorg die afgestemd is met het sociaal domein, de specialistische zorg en op behoeftes van inwoners. Ons team van adviseurs in de regio Achterhoek ziet kansen om samenhang en samenwerking op te zetten of verder te ontwikkelen daar waar nodig. Goede voorbeelden hiervan zijn de pilots Kind- en Jeugdhulp en Achterhoek Rookvrij.
Ook participeert Proscoop in de Achterhoek thematafel ‘De Gezondste Regio’, waar regionale partners uit zorg en welzijn werken aan een agenda met langetermijn-doelen.

Regionieuwsbrief
Ieder kwartaal geven we een digitale nieuwsbrief uit, waar we regionaal nieuws bundelen. Lees onze laatste nieuwsbrief – 20 februari 2020.

Onze mensen in de regio Achterhoek

Onze laatste
nieuws en
blog artikelen

Nieuws - 28 mei 2020

Gezondheid als vertrekpunt in landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Nieuws - 20 mei 2020

Regiobeeld Achterhoek als startpunt voor goede en slimme gezondheidszorg

Nieuws - 18 mei 2020

Regiobeelden; juiste zorg op de juiste plek tijdens en na coronatijd

Nieuws - 18 mei 2020

Stimuleringsregelingen PréSET en SET voor visie, opschalen en borgen digitale zorgmiddelen

Nieuws - 12 mei 2020

Gratis behandelpaspoorten voor zorgverleners

Nieuws - 20 april 2020

Daginvulling dementie in coronatijd van Netwerken Transmurale Zorg Achterhoek