Het realiseren van goede zorg en gezondheid dichtbij, lijkt zo gemakkelijk maar is een complex proces. Er is een goede wisselwerking nodig van de eerste lijn met inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.
Proscoop heeft een onafhankelijke rol, omdat we geen zorgverlenende partij zijn en geen rol hebben in de inkoop van zorg. Onze adviseurs kennen de eerste lijn en de regio en treden op als onafhankelijke partner om samen te werken aan goede zorg en gezondheid dichtbij.  Zij weten wat er aan de hand is, wie de belangrijkste beslissers en beleidsmakers zijn en waar de behoeftes en kansen liggen als het gaat om zorg en welzijn van de inwoners.

Onze mensen in de regio Salland

Onze laatste
nieuws en
blog artikelen

Nieuws - 28 mei 2020

Gezondheid als vertrekpunt in landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Nieuws - 18 mei 2020

Stimuleringsregelingen PréSET en SET voor visie, opschalen en borgen digitale zorgmiddelen

Nieuws - 12 mei 2020

Gratis behandelpaspoorten voor zorgverleners

Nieuws - 10 april 2020

Onderzoek RIVM en GGD/GHOR: samenleven met maatregelen en adviezen Corona

Nieuws - 08 april 2020

Informatie voor laaggeletterden en anderstaligen over Corona