Het realiseren van goede zorg en gezondheid dichtbij, lijkt zo gemakkelijk maar is een complex proces. Er is een goede wisselwerking nodig van de eerste lijn met inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.
Proscoop heeft een onafhankelijke rol, omdat we geen zorgverlenende partij zijn en geen rol hebben in de inkoop van zorg. Onze adviseurs kennen de eerste lijn en de regio en treden op als onafhankelijke partner om samen te werken aan goede zorg en gezondheid dichtbij.  Zij weten wat er aan de hand is, wie de belangrijkste beslissers en beleidsmakers zijn en waar de behoeftes en kansen liggen als het gaat om zorg en welzijn van de inwoners.

Onze laatste
nieuws en
blog artikelen

Nieuws - 13 maart 2020

Leerzaam, interactief en succesvol symposium over gezondheid en geld

Nieuws - 09 maart 2020

Minder heropnames door extra nazorg COPD-patiënten in Meppel

Nieuws - 18 februari 2020

Druk op de huisartsenzorg in Oost-Nederland vraagt om oplossingen op maat en op lokaal niveau

Nieuws - 13 februari 2020

Armoede, samenhang tussen sociaal domein en gezondheidszorg

Nieuws - 07 februari 2020

Inspiratiesessie Regionale Zorgalliantie Zwolle: #Does digiaardig!

Onze mensen