Het realiseren van goede zorg en gezondheid dichtbij, lijkt zo gemakkelijk maar is een complex proces. Er is een goede wisselwerking nodig van de eerste lijn met inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.
Proscoop heeft een onafhankelijke rol, omdat we geen zorgverlenende partij zijn en geen rol hebben in de inkoop van zorg. Onze adviseurs kennen de eerste lijn en de regio en treden op als onafhankelijke partner om samen te werken aan goede zorg en gezondheid dichtbij.  Zij weten wat er aan de hand is, wie de belangrijkste beslissers en beleidsmakers zijn en waar de behoeftes en kansen liggen als het gaat om zorg en welzijn van de inwoners.

Onze mensen in de regio Zwolle

Onze laatste
nieuws en
blog artikelen

Nieuws - 23 september 2020

Webinar Informatiemanagement 'Doe de goede dingen en doe ze goed"

Nieuws - 30 juni 2020

Samenwerking in de eerste lijn voor oncologische patiënten in regio Zwolle

Nieuws - 30 juni 2020

Regiobeeld geeft inzicht in kansrijke thema’s voor regio Zwolle

Nieuws - 29 juni 2020

Thema leefomgeving toegevoegd aan IJssellandScan

Nieuws - 28 mei 2020

Gezondheid als vertrekpunt in landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024