Het realiseren van goede zorg en gezondheid dichtbij, lijkt zo gemakkelijk maar is een complex proces. Er is een goede wisselwerking nodig van de eerste lijn met inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

 

Proscoop heeft een onafhankelijke rol, omdat we geen zorg verlenende partij zijn en geen rol hebben in de inkoop van zorg.

Onze adviseurs kennen de eerste lijn en de regio en treden op als onafhankelijke partner om samen te werken aan goede zorg en gezondheid dichtbij.  Zij weten wat er aan de hand is, wie de belangrijkste beslissers en beleidsmakers zijn en waar de behoeftes en kansen liggen als het gaat om zorg en welzijn van de inwoners.

 

 

 

 

Onze mensen in de regio Zwolle

Onze laatste
nieuws en
blog artikelen

Nieuws - 12 november 2020

Van jeugd naar volwassenen GGZ: op zoek naar een goede overstap

Nieuws - 09 november 2020

Inspirerende online bijeenkomst Samenwerken in de wijk

Nieuws - 09 november 2020

De nieuwe website Regionale Zorgalliantie Zwolle is gelanceerd

Nieuws - 23 oktober 2020

28 oktober 2020 - 1e Verdiepende Masterclass Informatiemanagement 'Populatieanalyse'

Nieuws - 23 oktober 2020

2 november 2020 - Online bijeenkomst ‘InZOOMen op psychosociale ondersteuning bij oncologische patiënten