Achterhoekmonitor lanceert dashboard de Gezondste Regio

Achterhoek Ambassadeurs lanceerden in juli 2021 een nieuw onderdeel van de Achterhoekmonitor, De Gezondste Regio! Het dashboard de Achterhoekmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van de regio door de tijd heen en biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen ten opzichte  van Nederland of van de Achterhoekse gemeenten (onderling) te vergelijken.  

Na de ontwikkeling van de Brede Achterhoek monitor is de Achterhoekmonitor: Gezondste Regio gelanceerd als verdieping op het thema gezondste regio binnen de brede monitor. Deze monitor brengt Positieve Gezondheid en Triple Aim in kaart.

Lancering dashboard tijdens webinar

De Achterhoekmonitor werd tijdens een webinar gepresenteerd. Tafelgasten Gerben van Ommeren (Menzis), Jacqueline Baardman (GGD Noord- en Oost-Gelderland), Jantien Heideman (Proscoop), Rob Jaspers (GGNet en voorzitter 8RHK thematafel De Gezondste Regio), Willem Buunk (wethouder Gemeente Bronckhorst en 8RHK Board), Marc Bruijnzeels (LUMC en JvE) en presentator Arie Jongejan (Proscoop) spraken over hoe de Achterhoekmonitor een doorkijk geeft en kan helpen om beter inzicht te krijgen in Achterhoekse situaties.

‘Het is uniek hoe de Achterhoek over domeinen heen gegevens bij elkaar heeft gebracht in de Achterhoekmonitor de Gezondste Regio. Het geeft nóg meer onderling vertrouwen en een goede basis om elkaar vast te houden in het veranderproces in de sectoren gezondheid en welzijn. Met de samengebrachte data is er nu ook ‘gefundeerd vertrouwen’ om samen te werken richting een Positieve Gezondheid voor iedereen in de Achterhoek.’ aldus Marc Bruijnzeels (Leiden Univercity Medical Center Campus Den Haag en Jan van Es Instituur).

Meer informatie

Rol Proscoop

Samen met onder andere GGD, Santiz en gemeenten verbinden we data, zodat we een beter beeld hebben, hoe het ervoor staat in de Achterhoek op het gebied van gezondheid en meedoen. Adviseur Jantien Heideman is één van de specialisten binnen Proscoop op het gebied van data- en informatiemanagement. Zij heeft als voorzitter van de werkgroep een regisserende rol gehad in dit proces.
Proscoop maakt, in de persoon van Arie Jongejan, deel uit van de Thematafel de Gezondste Regio. Binnen de Thematafel zit de energie om projecten breed gedragen voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Adviseurs Wilma Nijenhuis, Jantien Heideman en Welmoed Nijboer zijn, vanuit hun werk voor de regio Achterhoek, betrokken in de bijbehorende overleg- en projectgroepen.

 

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer