Gratis behandelpaspoorten voor zorgverleners

Het initiatief van Ester Bartholet, praktijk Ouderengeneeskunde Bartholet in Velp, om Behandelpaspoorten te ontwikkelen is warm onthaald. De eerste 10.000 exemplaren die het ministerie van VWS beschikbaar stelde voor zorgverleners, waren binnen 48 uur ‘weg’. Ook de nieuwe bestelling van 35.000 gratis exemplaren loopt hard. Collega’s zijn zonder uitzondering erg enthousiast over dit handvat om behandelwensen te bespreken met (kwetsbare) patiënten. 

Behandelpaspoort helpt in Coronatijd

Het Behandelpaspoort is een boekje dat lijkt op een echt paspoort. Het is ontwikkeld door Ester Bertholet, oprichter van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet en ontmoetingscentrum Ons Raadhuis. Ester zag in haar praktijk dat patiënten behoefte hadden aan houvast bij het voeren van gesprekken over hun behandelwensen. Met behulp van het Behandelpaspoort kunnen mensen nadenken en praten over deze wensen en deze ook vastleggen.
Bij het paspoort hoort een informatieboekje om alle gebruikte (medische) termen goed te begrijpen.

Juist in deze Coronatijd is het goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan en behandelwensen vast te leggen.

Gratis beschikbaar behandelpaspoort

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, geriaters, ouderenadviseurs en andere zorgverleners zijn van harte welkom om een bestelling te doen, en de paspoorten te verstrekken aan oudere en/of kwetsbare mensen die daar behoefte aan hebben.

Meer informatie en voor het plaatsen van een bestelling, klik hier.

De levering zal overigens even op zich laten wachten. Het paspoort wordt gedrukt en ingepakt in enveloppen en verstuurd door twee bedrijven waarvan meeste medewerkers vanwege Corona naar huis zijn gestuurd. Dus alles gaat iets minder snel als gewoonlijk.

Gerelateerde items

Vaccinatie risicopatiënten in huisartsenpaktijk halveert kans op ziekenhuisopnamen

Een nieuw algoritme stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patië... Lees meer

Goed gevoed: Project ondervoeding bij ouderen Zwolle

Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolg... Lees meer

Oproep GGD NOG aan eerstelijnszorgverleners: extra handen hard nodig!

De rek is eruit en de zorgverlening aan patiënten die opgevangen worden in de zorghotels ... Lees meer