Procesoptimalisatie in de keten beweegzorg

Voortvloeiend uit het Juiste Zorg Op Juiste Plek project kaderhuisarts bewegingsapparaat is eind 2018 het project Beweegzorg in de regio Arnhem van start gegaan. Het project Beweegzorg heeft als doel om de zorgketen rondom klachten aan het bewegingsapparaat optimaal te verbeteren.

Door de agile werkwijze is er focus gelegd op enkele actieteams met ieder een eigen agenda. De actieteams Schouder, Lage Rug, netwerk en scholing werken elk aan hun eigen procesoptimalisatie. Ieder actieteam is multidisciplinair en bestaat in ieder geval uit een fysiotherapeut, huisarts bewegingsapparaat en een orthopeed. Proscoop heeft het proces begeleid.

Procesverbetering

Adviseur Kim Boerakker: “Deze werkwijze heeft er toe geleid dat er een voorstel is om processen te verbeteren in de keten. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er multidisciplinaire scholing tussen o.a. huisartsen en fysiotherapie blijft bestaan. Daarnaast zijn er transmurale werkafspraken met elkaar gemaakt over o.a. verwijzing.”

Deze procesoptimalisatie is een gezamenlijk resultaat en is als voorstel gepresenteerd aan de belangrijkste bestuurlijke organisaties rondom de keten. Vanuit daar zal implementatie vorm worden gegeven om zo de zorgketen te verbeteren.

Gerelateerde items