Actieve inzet Burgercoöperatie om gezondheid en zorg voor burgers in Brummen te verbeteren

Op weg naar toekomstbestendige zorg lagen er in de gemeente Brummen na een vragenlijst onder twee huisartsenpraktijken (938 respondenten) en twee avonden met inwoners goede ideeën op tafel. Na afloop van deze avonden werden er daarnaast verdiepende interviews afgenomen. Het vervolg van dit project lag een periode stil vanwege de uitbraak van corona, daarover berichtten wij in juli. Op 20 september werd er online een derde en afsluitende avond gehouden. In dit bericht leest u over de ontwikkelingen.

Met een enquête, bijeenkomsten en verdiepende interviews is in kaart gebracht hoe burgers staan ten opzichte van participatie in veranderingen in de zorg in Brummen. Zowel als het gaat om de behoefte van de burgers als hun rol in het meebeslissen over veranderingen in zorg en welzijn. In dit project speelt naast burgerparticipatie ook het aspect governence een rol. Het project is opgezet vanuit de wens om burgers echt centraal te zetten in een veranderingsproces.

Rol samenwerkingspartners

Er zijn verschillende zorgprofessionals betrokken met ieder een eigen rol. Huisarts Marcel Kerkhoven is een lokale voorvechter van burgerparticipatie en studeert tevens af op dit onderwerp. PGO support gaat op termijn de burgers trainen om hun rol goed te kunnen vervullen. PhD Pim Valentijn neemt de uitvoering van het kwantitatief onderzoek voor zijn rekening. De Noaber Foundation financiert gedeeltelijk het vervolgtraject. Gemeente en zorgverzekeraar zijn gevraagd om te participeren in dit traject en ook gedeeltelijk het vervolgtraject te financieren. Tot slot is de wens om een governancestructuur te vormen met het Brummens gezondheidsnetwerk van aanbieders in oprichting samen met de Burgercoöperatie, de zorgverzekeraar en de gemeente.

Ontwikkelingen

Het traject is in gang gezet om te komen tot een groep burgers die zich bijvoorbeeld via het gremium van de Burgercoöperatie actief gaat inzetten om de gezondheid van en de zorg voor burgers in Brummen te verbeteren. Deze groep zal op uitvoerend en beleidsmatig niveau een rol hebben in veranderingen ten behoeve van de (positieve) gezondheid in Brummen. Het doel is om de start van deze burgercoöperatie te ondersteunen. Inmiddels is de eerste fase bijna afgerond. Er moet nu een subsidieaanvraag worden geschreven om zo de laatste benodigde financiële middelen voor fase 2 te verkrijgen waarin burgers daadwerkelijk in werkgroepen aan de slag gaan. De Noaber Foundation en de zorgverzekeraar hebben de financiering reeds toegezegd. Met het doorlopen van fase 1 en 2 ontwikkelen we uiteindelijk een aanpak waarmee burgers worden gestimuleerd om het heft in eigen hand te nemen, hun stem te laten horen en zelf te participeren in praktische en bestuurlijke activiteiten. Deze aanpak kan ook elders worden geïmplementeerd.

Rol Proscoop

Proscoop is kennisdrager, initiator, makelaar en ondersteunt bij de uitvoering en het regelen van allerlei zaken. Jantien Heideman is de betrokken adviseur bij dit project.

Gerelateerde items

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

'Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de Lees meer

Lentebijeenkomst Eibergen Gezond: ‘Bomen over gezondheid’

Op dinsdag 5 april kwamen meer dan 40 professionals uit zorg, welzijn en gemeente samen i... Lees meer