Midden Gelderland: Samen op reis, een nieuwe gezondheidsroute

Sinds het begin van de landelijke COVID-19 ‘out-break’ komen diverse partijen die zich inzetten voor zorg en welzijn in regio Midden Gelderland wekelijks digitaal bij elkaar. Partijen die allen afzonderlijk zich al inzetten voor een betere gezondheid van de inwoners van de regio, maar ervan overtuigd zijn dat ze door hun krachten te bundelen, het samen nog beter kunnen.

Proscoop is één van de deelnemers aan deze Community of Care. De eerste maanden is vooral gezocht naar meer verbinding op gezamenlijk thema’s. Er werd kennis en informatie verzameld, gedeeld en uitgewisseld, projectplannen van COVID-19 geschreven, werkgroepen geïnitieerd en ondersteund. Vanuit het doel: wat is er nodig voor de bewoners van de regio, wat kan er beter, hoe kan de samenwerking beter en hoe kan gezondheid nog beter centraal gezet worden.

Webinar ‘Een andere kijk op gezondheidszorg’

Proscoop draagt op verschillende manieren haar steentje bij in de Community of Care (COC). Zo is er op initiatief van Proscoop een webinar georganiseerd op vrijdag 12 juni voor alle deelnemers. De webinar ‘Een andere kijk op gezondheid en zorg; een community break-out!’ heeft de deelnemers mee op reis genomen. Met Chantal Walg en Karin van der Steen als reisleiders waanden zij zich even letterlijk in een andere wereld. Een inspirerende presentatie liet zien dat via een traditionele route een weg naar een nieuwe gezondheidsroute mogelijk is.
Reizen is gebruikt als metafoor voor transformeren. Reizen laat alles wat vertrouwd is vreemd zijn en alles wat vreemd is wordt tijdens het reizen uiteindelijk ook weer vertrouwd. Dit is precies wat er gebeurt bij een cultuurverandering. Een verandering die ook binnen de gezondheidszorg in volle gang is, maar soms nog blijft steken bij inspiratie en optimalisatie. Door de coronacrisis zijn inzichten en kansen ontstaan om die verandering versneld door te zetten. Mits de goede verhalen worden vastgehouden en bekrachtigd.

De reis; een nieuwe gezondheidsroute

De reis tijdens de webinar verliep als volgt: Vanuit zelf ervaren (met een mentimeter uitgevraagd: Wat betekent gezondheid voor jou? Nu in het bijzonder?, inspireren (een inspiratiesessie/inspirerende reis over traditionele en andere route(s) in de ‘gezondheids’zorg, creëren van gezonde basis, aandacht voor sociaal economische gezondheidsverschillen) en reflecteren (een ‘break-out’, waarin de deelnemers van de community in groepen uit elkaar gingen en met elkaar in dialoog gingen over wat nodig is om een andere weg in te slaan.

Anders denken en doen is nodig

Anders denken en doen is nodig en dit betekent een cultuurverandering waarbij gezondheid meer centraal moet worden gesteld. De huidige COVID-19 crisis draagt bij aan het urgentiebesef.

Elk break-out team formuleerde een uitspraak om de dialoog en het gezamenlijke verhaal kracht bij te zetten:

Meer informatie

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Samenwerken aan Positieve Gezondheid in Aalten

Op donderdag 29 september vond in Aalten de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Positieve Gezond... Lees meer