Daginvulling dementie in coronatijd van Netwerken Transmurale Zorg Achterhoek 

Nu de daginvulling en andere vormen van ontmoeting zo gemist worden door mensen met dementie en hun naasten, beseffen we eens te meer hoe dit het verschil kan maken.
In deze coronatijd zijn veel sociale voorzieningen gesloten. Het wordt duidelijk hoe essentieel een goede daginvulling is voor de kwaliteit van leven bij dementie. De netwerken rondom kwetsbare ouderen en dementie in de West- en Oost-Achterhoek, hebben een verkenning gemaakt die mogelijkheden aandraagt voor dagbesteding en ontmoeting.

Tips voor dagbesteding in deze coronatijd

 

Verkenning als startpunt

In de verkenning gaan de netwerken in op de uitdagingen die ze tegenkomen – zie de opsomming hieronder. De verkenning is niet uitputtend, maar geeft globaal de aandachtspunten weer. Deze kunnen het startpunt zijn voor ontwikkeling en vernieuwing, zoals die met alle betrokkenen in de regio in gang wordt gezet.

  • Hoe kunnen mensen met dementie van betekenis blijven; zijn er voldoende aangepaste mogelijkheden om vrijwilligerswerk op maat te doen?
  • Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk blijven deelnemen in eigen verbanden zoals kerk, sportvereniging, ouderensoos, muziekvereniging etc.
  • En als mensen dat zelf helemaal niet willen…?
  • Hoe stimuleren we het gebruik van niet-geïndiceerde voorzieningen (via bv vergroten van het aanbod; voorlichting etc.)?
  • Hoe creëer je ontmoetingsplekken waar (ook) mensen met dementie zich op hun gemak voelen?
  • In hoeverre zijn ontmoetingsplekken apart voor mensen met dementie juist wel of niet wenselijk?
  • Hoe kan de gemeente via haar inkoop-en subsidiebeleid de ontwikkeling naar voorliggende voorzieningen stimuleren?
  • Hoe zorgen we dat de overgang tussen de verschillende vormen van daginvulling vloeiend verloopt, zodat er continuïteit van zorg is?

Vervolg in september 2020

Op 29 september komen – als alles meezit – de netwerken samen en gaan aan de slag met de input van de verkenning.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer