Daginvulling dementie in coronatijd van Netwerken Transmurale Zorg Achterhoek 

Nu de daginvulling en andere vormen van ontmoeting zo gemist worden door mensen met dementie en hun naasten, beseffen we eens te meer hoe dit het verschil kan maken.
In deze coronatijd zijn veel sociale voorzieningen gesloten. Het wordt duidelijk hoe essentieel een goede daginvulling is voor de kwaliteit van leven bij dementie. De netwerken rondom kwetsbare ouderen en dementie in de West- en Oost-Achterhoek, hebben een verkenning gemaakt die mogelijkheden aandraagt voor dagbesteding en ontmoeting.

Tips voor dagbesteding in deze coronatijd

 

Verkenning als startpunt

In de verkenning gaan de netwerken in op de uitdagingen die ze tegenkomen – zie de opsomming hieronder. De verkenning is niet uitputtend, maar geeft globaal de aandachtspunten weer. Deze kunnen het startpunt zijn voor ontwikkeling en vernieuwing, zoals die met alle betrokkenen in de regio in gang wordt gezet.

  • Hoe kunnen mensen met dementie van betekenis blijven; zijn er voldoende aangepaste mogelijkheden om vrijwilligerswerk op maat te doen?
  • Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk blijven deelnemen in eigen verbanden zoals kerk, sportvereniging, ouderensoos, muziekvereniging etc.
  • En als mensen dat zelf helemaal niet willen…?
  • Hoe stimuleren we het gebruik van niet-geïndiceerde voorzieningen (via bv vergroten van het aanbod; voorlichting etc.)?
  • Hoe creëer je ontmoetingsplekken waar (ook) mensen met dementie zich op hun gemak voelen?
  • In hoeverre zijn ontmoetingsplekken apart voor mensen met dementie juist wel of niet wenselijk?
  • Hoe kan de gemeente via haar inkoop-en subsidiebeleid de ontwikkeling naar voorliggende voorzieningen stimuleren?
  • Hoe zorgen we dat de overgang tussen de verschillende vormen van daginvulling vloeiend verloopt, zodat er continuïteit van zorg is?

Vervolg in september 2020

Op 29 september komen – als alles meezit – de netwerken samen en gaan aan de slag met de input van de verkenning.

Gerelateerde items

Netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen organiseren symposium ‘In gesprek’

Na een lange periode van elkaar niet kunnen ontmoeten organiseren de netwerken palliatieve zorg A... Lees meer

Webinar Geïntegreerde regionale data infrastructuur Achterhoek (GeRDA) groot succes

Woensdag 11 mei hebben ruim 50 bestuurders en andere geïnteresseerden kennis genomen van ... Lees meer

Hotspottersaanpak Achterhoek

In de Achterhoek start een pilot bij veelgebruikers in zorg en sociaal domein. De hotspot... Lees meer