Apeldoorn en Zutphen; corona-dashboard als vliegwiel voor samenwerking

In de regio’s Apeldoorn en Zutphen werken ziekenhuis, huisartsen, V&V-sector en thuiszorg intensief samen sinds de uitbraak van COVID-19. Sinds eind maart overlegt dagelijks een Operationeel Team in beide regio’s. Daarin zijn bovengenoemde partijen vertegenwoordigd. Eén van de fundamenten van het dagelijks overleg is een dashboard met het actuele regiobeeld .

Punt Overdracht, Informatie, Naslag en Transfers (POINT)

Al langere tijd geven V&V-instellingen en thuiszorgorganisaties dagelijks aan het Transferbureau van Gelre ziekenhuizen informatie door over beschikbare bedden. Zij doen dit via het digitale samenwerkingsplatform POINT: Punt Overdracht, Informatie, Naslag en Transfers. Aangevuld met corona-specifieke informatie zoals opnames in het ziekenhuis – uitgesplitst naar SEH, kliniek en IC – en het aantal beschikbare bedden in V&V-locaties en coronahotels, biedt het dashboard steeds de meest actuele informatie. Dagelijks wordt door de huisartsen informatie doorgegeven over aantallen visites, consulten en verwijzingen naar het ziekenhuis. Tenslotte geven alle organisaties steeds de actuele situatie rondom personeel, aantal besmettingen en persoonlijke beschermingsmiddelen door.

Huidige en te verwachten knelpunten

In het Operationeel Team worden n.a.v. de beschikbare informatie en de eigen observaties van de deelnemers huidige en verwachte knelpunten besproken, bijvoorbeeld over tekorten in persoonlijke beschermingsmiddelen. Waar mogelijk ondersteunen de partijen elkaar met informatie, kennis, mensen of middelen. Knelpunten die niet kunnen worden opgelost door het Operationeel Team, worden doorgespeeld naar het bestuurlijke niveau en zo nodig van daaruit naar de Veiligheidsregio. Het gaat dan bijvoorbeeld over in- en exclusiecriteria bij de spreiding van patiënten of over helderheid in het testbeleid, die eenduidig voor de hele Veiligheidsregio gelden.

Een mooie ‘bijwerking’ van deze werkwijze is dat ziekenhuis, huisartsen, V&V en thuiszorg elkaars wereld beter leren kennen. Daardoor neemt de bereidheid om elkaar te helpen nog verder toe, en ontstaat beter zicht op wat men van de ander kan verwachten. En, last but not least, wat ieder zelf kan bijdragen. Bovendien komt er versnelling in initiatieven.
Zo wordt in de regio Apeldoorn het coördinatiepunt voor geriatrische crisiszorg – dat al in voorbereiding was – nu versneld ingericht als het coördinatiepunt COVID-19.
Proscoop coördineert de Operationele Teams (Anita Lahuis voor regio Apeldoorn, Welmoed Nijboer voor regio Zutphen) en ondersteunt het bestuurlijk overleg.

Vanwege de coronacrisis gaf de rijksoverheid opdracht om snel extra zorgcapaciteit te organiseren. Onder regie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) zijn in de regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek drie zorghotels gerealiseerd in Apeldoorn, Almen en Gaanderen. Deze zorghotels, maar ook de extra capaciteit in verpleeghuizen voor coronapatiënten, is in korte tijd tot stand gekomen door goede samenwerking van zorgorganisaties (ziekenhuizen, V&V, thuiszorg en huisartsen) in de regio’s Apeldoorn, Zutphen, Achterhoek.

Gerelateerde items

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer

Netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen organiseren symposium ‘In gesprek’

Na een lange periode van elkaar niet kunnen ontmoeten organiseren de netwerken palliatieve zorg A... Lees meer