Checklist: hoe staat de digitale zorg in uw zorgpraktijk er voor?

U past digitale zorg toe in uw praktijk of organisatie. Misschien heeft u plannen om meer digitale tools in uw praktijk te implementeren. Er zijn zaken waarmee u rekening moet houden, zoals de regels die de wet voorschrijft. Wilt u weten waar u op moet letten, waarmee u aan de slag moet als het gaat om digitale zorg in uw praktijk? Vul de checklist in die wij hebben ontwikkeld. Na het invullen ontvangt u via mail een handige pdf, waarmee u ziet of er hiaten zijn en waar u – al dan niet met ons advies – stappen moet ondernemen.  

Digitale zorg

Een patiëntenportaal of een HIS is al een digitale toepassing die volop gebruikt wordt. Zorgpraktijken breiden de toepassing uit naar een app die patiënten kunnen gebruiken voor e-consulten, afspraken maken, herhaalmedicatie aanvragen, zelftriage en inzicht in hun dossier. Steeds meer wordt ook een regionaal ict-kennis- en ondersteuningspunt ingericht en wordt het mogelijk om lab- en röntgenonderzoek digitaal aan te vragen bij het ziekenhuis.

Eisen en voorwaarden digitale zorg

  • Bent u op de hoogte van de wettelijke eisen en mogelijke gevolgen die deze digitale toepassingen binnen uw praktijk met zich meebrengt?
  • Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komt
  • Welke risico’s brengt deze digitale toepassingen met zich mee?

Checklist digitale zorg

Deze vragen én meer zijn belangrijk als praktijkhouders of zorgverleners zich buigen over uitbreiden van digitale zorg in de eigen praktijk.
Proscoop heeft het toetsingskader verwerkt in een handige checklist waarmee u een beeld krijgt in welke mate uw organisatie voldoet aan de criteria van de inspectie. Het is een (niet gevalideerde) toets om na te gaan of u/uw praktijk aan de eisen van de inspectie voldoet.

Ga hier naar de checklist.

Rol Proscoop

Onze adviseurs denken met u mee over een stapsgewijze aanpak, de duurzame inzet van gegevensuitwisseling en de implementatie van digitale middelen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering.

  • Wilt u aan de slag met digitale zorg, neem dan contact op met één van de adviseurs in uw regio of met adviseur Henk Bloten.
  • Wilt u zelf ontdekken of uw praktijk voldoet aan de criteria van de inspectie? Ga hier naar onze checklist.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

Tijdens een werkbezoek op 4 november 2021 werden wethouders, bestuurders van zorgorganisa... Lees meer

Special ‘Digitale zorg’; interessante ontwikkelingen in de regio

Digitale middelen worden op verschillende manieren in de zorg ingezet. In de regio zijn m... Lees meer