Visievorming E-health bij zorgorganisatie Aura Care 

Met behulp van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) – visievorming is Aura Care samen met Proscoop een visievormingstraject aangegaan. Met als doel te komen tot een gedragen visie over hoe E-health ingezet kan worden, passend bij de belevingswereld van de cliënten. 

Aura Care is een jonge multiculturele zorgorganisatie met als specialisme het leveren van zorg en advies in eigen taal en cultuur. Het heeft een relatief groot werkgebied, de gehele Achterhoek. Mede daarom is het efficiënt verlenen van zorg en inzetten van personeel van groot belang. Het inzetten van E-health biedt kansen.   

De Belevingswoning en groepsgesprek met cliënten

Tijdens het visievormingstraject is onder andere een bezoek gebracht aan De Belevingswoning in Doetinchem om inspiratie op te doen over de brede toepassingen die eHealth biedt. Ook zijn de cliënten betrokken door het houden van een gezamenlijk groepsgesprek. Hierin is gesproken over de behoefte van de cliënten aan E-health, hun digivaardigheden en de verschillende toepassingen.   

Het traject is afgesloten met een visie op E-health met daarbij een advies voor de implementatie. De visie luidt: ‘’De inzet van E-health draagt bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt, kwaliteit van ondersteuning aan de cliënt en het efficiënt werken van de medewerker. Wij maken onze cliënten en medewerkers bewust van de mogelijkheden om veilig langer zelfstandig te wonen en bieden E-health toepassingen aan die daaraan bijdragen.’’ 

Voor de volgende stap om van visie naar praktijk te gaan, heeft Aura Care een aanvraag ingediend voor de SET-regeling, die recent heropend is.  

Rol Proscoop 

De rol van Proscoop in dit traject is het begeleiden van (zorg)organisaties om te komen tot een gedragen visie op E-health, advies en begeleiding bij de implementatie ervan. 

Gerelateerde items

Subsidieregeling om uw organisatie digivaardiger te maken

Slimme zorgoplossingen dragen niet alleen bij aan de kwaliteit van leven en zorg, maar zi... Lees meer

Inspirerende webinar digitale zorg terugkijken

In de eerstelijnszorg wordt steeds meer Lees meer

Subsidie SET COVID-19 2.0 beschikbaar vanaf 27 juli

Na een succesvolle eerste SET COVID-19 subsidie, stelt het Ministerie van Volksgezondheid... Lees meer