Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie is de vierde stap van uw project.

 

Na het opstellen en uitvoeren van een meetplan komt monitoring aan bod. U gaat data verzamelen en verwerken om vervolgens te evalueren. Tijdens deze stap in het proces van informatiemanagement (IM) wordt duidelijk of de gestelde doelen behaald zijn en welk effect de interventies hebben gehad.

Waarom monitoren en evalueren?

  • Belangrijk bij het meten van de resultaten van de gekozen interventie
  • Uitkomsten zijn een goede basis om in gesprek te gaan: Zijn de gestelde doelen gehaald? Is een opvolging van de interventie gewenst?

Monitoring en evaluatie binnen IM

Na het vaststellen van de populatie, het schetsen van het probleem en het kiezen van interventie(s), is het belangrijk te meten welk effect deze interventie(s) hebben gehad. ​

Gerelateerde items

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Nieuw: Zelf aan de slag met informatiemanagement

Informatiemanagement kan u als (zorg)professional helpen bij het maken van de juiste, ond... Lees meer

Populatieanalyse

Populatie onderzoek (of populatieanalyse) is de eerste stap van uw project. Lees meer