OZOverbindzorg in Apeldoorn, Epe en Eerbeek: de 1.500 gebruikers voorbij!

Sinds maart maken inwoners in de gemeenten Apeldoorn en Epe en in Eerbeek die zorg nodig hebben, gebruik van het communicatieplatform OZOverbindzorg. Met een groei van nul naar meer dan 1.500 gebruikers is er een mooie start gemaakt met dit communicatieplatform. De gebruiker houdt er zelf de regie.
In een speciale nieuwsbrief vertellen een jonge cliënt en zijn hulpverlener over hun ervaringen met OZOverbindzorg, is er aandacht voor een informatieve videoboodschap en zijn er interessante linken naar aanvullende informatie over het communicatieplatform.

Lees hier de themanieuwsbrief OZOverbindzorg

Sinds 2014 is Proscoop betrokken bij de invoering van OZOverbindzorg in Oost Nederland als communicatie- en informatiemiddel. Eerst in de plattelandskernen en daaropvolgend de stedelijke gebieden. Proscoop is betrokken geweest bij de implementatie in onder andere Twente, Achterhoek, Kampen en Zwolle. Momenteel – 2019 – wordt OZOverbindzorg ingevoerd in de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen (kern Eerbeek). De schaalgrootte maakt de implementatie complex, de aanpak is anders en de inbreng van gemeenten groter.
De gemeenten maken met huisartsen, zorgaanbieders in de thuiszorg en GGZ afspraken om de samenwerking rondom kwetsbare thuiswonende inwoners te optimaliseren.

Rol Proscoop

Proscoop is overall-projectleider van de implementatie. Ons Scholingsbureau faciliteert de start- en trainingsbijeenkomsten voor professionals en mantelzorgers, die te maken hebben met kwetsbare inwoners die op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig hebben. Adviseur Anita Lahuis is de betrokken projectleider in regio Apeldoorn.

 

Gerelateerde items

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer

Op naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans o... Lees meer