Regiovisie Midden IJssel: ambities gezondheid en vitaliteit inwoners

‘Om zorg en ondersteuning in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar te houden, is een transformatie nodig. Die moet zowel landelijk als regionaal plaatsvinden.’ Zo begint de Regiovisie Midden IJssel, waarin de vijf ambities beschreven staan om door middel van nog betere samenwerking de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de regio te garanderen. [tekst persbericht] 

Met deze intro werden de vijf ambities voor de Midden IJssel bekend gemaakt. Proscoop draagt de ontwikkelen in de de regio Midden IJssel een warm hart toe en zet zich in, in projecten en programma’s, om deze transformatie verder op gang te brengen. Nadere informatie over de plannen en uitrol van de regio visie vindt u in het persbericht hieronder.
Proscoop is ook betrokken bij andere ambitieuze regionale samenwerkingen, zoals in de Achterhoek (8terhoek Gezond), Vechtdal (Vitaal Vechtdal) en regio Zwolle (Regionale Zorgalliantie Zwolle).

Vervolg persbericht:
De vijf ambities richten zich op vergroten van de inzet op preventie, versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van ouderen, de optimalisatie van de inzet van professionals, de juiste zorg op de juiste plek organiseren en technologie als katalysator implementeren. De visie verbindt het gedachtegoed waar ruim 35 partijen van welzijn, cure, care en onderwijs elkaar al in wisten te vinden. Met de partners van Salland United, het netwerk “Samen voor Sallandse Zorg”, de vier gemeenten van de regio Midden IJssel en zorgverzekeraar Eno is de visie ontwikkeld naar een regionaal gedragen richtsnoer voor de komende vier jaar dat over wetten en domeinen heen gaat.

Samenwerken vanuit verbinding

De feestelijkheden rond de officiële presentatie van de regiovisie zijn door de pandemie logischerwijs naar de achtergrond gedrongen. Maar de ambities en de concrete stappen daarin zijn dat geenszins, vinden Gerria Toeter, wethouder bij de Gemeente Raalte, Desiree Creemers, bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis en Petra Teunis, voorzitter Raad van Bestuur bij Eno zorgverzekeraar.

De gemeente Raalte ziet haar meerwaarde vooral op de inzet op preventie en op ‘de juiste zorg op de juiste plek’. “Daarbij is een heel belangrijk kenmerk van ons samenwerkingsverband dat alle partijen echt over hun eigen grenzen en die van de wetten heen kijken”, zegt Gerria Toeter. “Hoewel we als gemeente niet direct voor de Wlz verantwoordelijk zijn, raakt de langdurige zorg onze inwoners natuurlijk wel. Dus is het belangrijk dat de verschillende stappen, bijvoorbeeld de overgang van Wmo naar Wlz, naadloos op elkaar aansluiten zodat de doorstroom goed is.” Een concreet voorbeeld is het project Sociale Benadering Dementie. Het doel van dit project is mensen met dementie door de juiste begeleiding op het juiste moment helpen om langer op een prettige manier thuis te blijven wonen, en daarmee ook hun mantelzorgers te ontlasten.

De juiste zorg op de juiste plek is het belangrijkste speerpunt voor het Deventer Ziekenhuis, om de logische reden dat de maatschappij erbij gebaat is mensen zo lang mogelijk uit het medische circuit te houden. “En om die reden staat ook technologie hoog op onze prioriteitenlijst”, zegt Desiree Creemers. “Maar ik wil zeker niet de aandacht van de andere ambities afleiden, want ons veranderende zorglandschap vereist gewoon optimale inzet op alle punten, vanuit een zeer nauwe samenwerking. En die samenwerking staat in onze regio heel goed. Als relatief nieuwe bestuurder in Salland zie ik dat onze ambitie om over wetten en domeinen heen zaken geregeld te krijgen 100% gedragen en uitgedragen wordt. Hierin heeft de reeds bestaande samenwerking in deze regio mij positief verrast. We kunnen als netwerk enorm trots zijn op ons ecosysteem en onze motivatie.”

Volgens Petra Teunis, die namens Eno het initiatief begeleidt, is de kracht van de overkoepelende visie dat deze stoelt op zowel een harde als een zachte component: onderzoeksdata en intrinsieke motivatie. “We hebben heel uitgebreid onderzoek gedaan op alle thema’s, en hebben zo bewezen wat iedereen vanuit zijn onderbuik al wist: we staan voor een enorme opgave, maar dankzij ons sterke netwerk en ieders expertise en motivatie gaan we dit met zijn allen gewoon voor elkaar krijgen.”

Ambities voor de toekomst

Over de houdbaarheid van de regiovisie maakt niemand zich zorgen. De ambities zijn scherp genoeg geformuleerd om op de korte termijn flinke impact te hebben, en algemeen genoeg om de ontwikkelingen op de langere termijn op te vangen. De combinatie van data en draagkracht maakt dat de ambities staan als een huis, en dat de projecten resultaat boeken dankzij de flexibele houding van de partijen.

In 2018 roemde Minister De Jonge Salland al als “succesregio op het gebied van samenwerking” aan de hand van het voorbeeld van het Regionaal Transferpunt. Dit succes onderstrepen alle partijen. Het besef dat niemand de enorme uitdaging alleen aankan, is overal aanwezig. Net als het besef dat het netwerk in staat is tot grote dingen. De geografische overlap en de bestuurlijke verbinding zijn een uitstekende basis voor de volgende stappen; de lijnen zijn kort, de regio is overzichtelijk en de organisaties weten elkaar te vinden. Kortom, als het ergens moet lukken om ‘samen de schouders eronder te zetten’ is dat in de regio Midden IJssel.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door ENO en met toestemming zonder aanpassingen door ons overgenomen.

Proscoop

Wij zijn de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Wij werken samen met (domein overstijgende) partijen in projecten en programma’s voor gezondheid en zorg in de regio.

Gerelateerde items

Programma Veerkracht voor ouderen in de Achterhoek

De afgelopen jaren is er in de Achterhoek intensieve samenwerking tussen alle partners in... Lees meer