GGZ Regioplan ‘Samenwerken en Verwijzen’ regio Apeldoorn-Zutphen

In de regio Apeldoorn-Zutphen werken vertegenwoordigers vanuit GGZ, verslavingszorg, huisartsenzorg en gemeente duurzaam samen aan het terugdringen van de voortdurende lange wachttijden voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Onlangs – juni 2021 – is een regioplan vastgesteld. In dit plan staat hoe de komende twee jaar de wachttijden worden aangepakt.

Samenwerken, verwijzen en communiceren

Drie werkgroepen pakken verschillende verbeterthema’s op die in het plan zijn omschreven. Eén van de werkgroepen is de werkgroep ‘Samenwerken en Verwijzen’. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verbeterthema’s:

  • Verbetering consultatie in de huisartspraktijk
  • Vereenvoudiging verwijzing door de huisarts
  • Sneller afschalen van GGZ
  • De inzet van het digitale communicatieplatform OZOverbindzorg in de GGZ als middel om de samenwerking en onderlinge communicatie te verbeteren

Wat doet Proscoop

Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Onze adviseurs ondersteunen en begeleiden in de opzet van de samenwerking binnen en buiten de GGZ.
Onze adviseur Anita Lahuis begeleidt de werkgroep ‘Samenwerken en Verwijzen’.

Gerelateerde items

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer