‘Ieder uur op zoek naar dossiers en informatie: het belang van gegevensdeling in de geboortezorg’

Janneke Croonen is algemeen directeur van de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en zit namens VSV Nijmegen in de stuurgroep van Babyconnect Midden-Oost Nederland. Samen met Ivonne Mijnheer, gynaecoloog in het Rijnstate ziekenhuis in Nijmegen en ook stuurgroeplid, vertellen vanuit hun eigen perspectief over het belang van het project Babyconnect voor zwangeren én professionals.

Ivonne: ‘De zwangere is tijdens de zwangerschap bij veel verschillende zorgverleners in zorg. Het kost deze zorgverleners veel tijd om elkaar te informeren. Soms lukt dit niet goed en levert het frustratie op in de samenwerking. Het zou de samenwerking versterken als we inzage hebben in elkaars gegevens. Ook bij patiënten met een lange voorgeschiedenis of zwangeren die zijn verhuisd of tijdelijk op bezoek zijn, is het wenselijk dat de volledige gegevens snel en makkelijk inzichtelijk zijn, zodat je als zorgverlener daar niet op hoeft te wachten. In acute situaties kan dit van levensbelang zijn.

Janneke: ‘In de praktijk hebben we met regelmaat te maken met incomplete dossiers. Tevens heeft de zwangere zelf vaak ook slecht inzicht in haar eigen gegevens. De zorg staat onder druk. Op de werkvloer is er geen tijd om dossiers en informatie te achterhalen. Eigenlijk is het niet alleen een dagelijks probleem, maar iets waar we ieder uur tegenaan kunnen lopen.’ Ivonne vult aan: ‘Op alle plekken waar we dit werkproces makkelijker kunnen maken, is het winst voor de zorg van de patiënt.’

Succesfactoren

Goede gegevensdeling draagt bij aan:

  • Betere zorg en betere zorgervaring voor de cliënt
  • Een compleet dossier voor de eerste en tweede lijn, echoscopie en kraamzorg
  • Een goede overdracht naar JGZ
  • Het voorbereiden op de introductie PGO’s en daarmee op meer regie voor de cliënt
  • Voldoen aan en voorbereiden op wet- en regelgeving
  • En op termijn: nieuwe manieren van samenwerking tussen zorgverleners en met de cliënt.

Implementeren en doorzetten

Het belang van goede gegevensdeling wordt door alle professionals onderschreven. Janneke: ‘Met het project Babyconnect willen we inzage krijgen in elkaars gegevens en gegevens met elkaar kunnen delen. We weten dat we met stappen moeten gaan werken. Het is een ontwikkeltraject waarin we nu werken aan de basis en daarna stapsgewijs verder ontwikkelen.’

‘Het is moment om door te zetten is nu. Er is landelijke ondersteuning in de vorm van een subsidie. Regionaal is het goed gezet, we hebben een actieve stuurgroep die betrokken is bij Babyconnect. En hoewel we afhankelijk zijn van verschillende aanbieders van veel disciplines is het zeker iets wat we samen moeten doen. Onze krachten bundelen voor goede gegevensdeling in de geboortezorg!’

Gerelateerde items

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer

Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwiss... Lees meer