Babyconnect: digitale gegevensuitwisseling een stap dichterbij!

Bijna 90 geboortezorg organisaties uit de regio’s Arnhem, Boxmeer, Nijmegen, Ede, Tiel en Deventer gaan samen voor realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg! Als regionaal partnerschap hebben zij de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect eind juni 2021 ingediend. Alle ondertekende organisaties gaan ondersteund door Proscoop, Mura Zorgadvies en het landelijke programmabureau Babyconnect samen aan de slag.

Samenwerkingsverband

Alle partners gaan op het onderwerp van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg verder als regionale partnerschap ABNET-D*. De partners zijn:  VSV’s Kracht regio Arnhem, Geboortezorg Boxmeer, SAMEN regio Nijmegen, Gelderse Vallei, VSV Geboortezorg Salland en het Netwerk Geboortezorg Rivierenland.
Mogelijk sluiten later nog een aantal VSV’s in het werkgebied van Proscoop aan bij het gevormde regionaal partnerschap.

Melissa Davina, Proscoop: ‘Toekenning afwachten en dan hopelijk vanaf oktober voortvarend aan de slag!

Veilige geboortezorg

Digitale gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat zowel cliënten als zorgverleners over de juiste gegevens op het juiste moment beschikken. Ook geeft digitale gegevensuitwisseling een positieve impuls aan de kwaliteit van de geboortezorg. De subsidie VIPP Babyconnect wordt gebruikt om de digitale gegevensuitwisseling te realiseren en kent als deadline 1 juli 2023. Met negen regionale partnerschappen in het land is een landelijk dekkend netwerk in zicht.

Mijlpaal

Proscoop is penvoerder en heeft eind juni 2021 de subsidieaanvraag ingediend bij VWS. Hier ging een intensief traject aan vooraf. Proscoop, Mura Zorgadvies en het landelijke programmabureau Babyconnect zijn samen het gesprek aangegaan met verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in de regio. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, presentaties gehouden, vragen beantwoord en potentiële samenwerkingspartners samengebracht. Samen met gemotiveerde vertegenwoordigers van betrokken VSV’s is hard gewerkt om alle professionals te informeren, betrekken en motiveren. En met succes: ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken, kraamorganisaties, echopraktijken, lactatiekundigen en jeugdgezondheidsorganisaties doen mee.

Van start

Na de toekenning van de subsidie van het ministerie van VWS, kan het partnerschap in oktober echt van start. Proscoop (programmamanager Melissa Davina en projectleider zorg Anita Lahuis), Mura (projectleider zorg Anneke Jansen) en ICT-expert Pieter Don staan klaar om het partnerschap te helpen bij het zetten van de vervolgstappen, zoals het inrichten van de projectorganisatie, creëren kosten/baten analyse en het opstellen van een implementatieplan.

Good practices

Vier andere regionale partnerschappen – waar veelal ook andere ROS’en bij betrokken zijn – hebben de subsidie al toegekend gekregen en zijn al aan de slag. Door de kennis en ervaring die daar wordt opgedaan te delen leren regio’s van elkaar. Een waardevolle ervaring is bijvoorbeeld de livegang van digitale gegevensuitwisseling in de regio Noord-Holland Noord. Hier wisselen een ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken digitaal geboortezorggegevens uit.

Meer informatie

Meer weten over het thema geboortezorg of Babyconnect? Neem dan contact op met Melissa Davina of Anita Lahuis.

Gerelateerde items

Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwiss... Lees meer

Op naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans o... Lees meer

Babyconnect van start in Gelderland en Overijssel

Samenwerken aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Bijna 90 geboo... Lees meer