Probleemanalyse

Het maken van een probleemanalyse is de tweede stap van uw project.

  

Na het maken van een populatieanalyse komt de probleemanalyse aan bod. Bij het maken van een probleemanalyse staan 2 vragen centraal: Wat zijn de gevolgen van het probleem? En, wat zijn de oorzaken van het probleem? De antwoorden op deze vragen geven meer inzicht en helpen bij het bepalen van de juiste interventie(s).

Bekijk ook de infographic Probleemanalyse.

Waarom een probleemanalyse maken?

  • Geeft zicht op de oorzaken en gevolgen van een probleem
  • Vergroot de kans op het inzetten van een succesvolle interventie
  • Maakt risicogroepen inzichtelijk binnen een populatie

De probleemanalyse binnen informatiemanagement

Het analyseren van een probleem is de eerste stap op weg naar de oplossing ervan. Hoewel in de praktijk bij een probleem te vaak gelijk wordt gegrepen naar een oplossing zonder het probleem goed te hebben onderzocht, is het veel beter om eerst na te denken over de vraag achter het probleem.

Gerelateerde items