Gezond op Urk: succesvolle netwerkbijeenkomst

Welke ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan Urk te wachten? Is er in de toekomst op Urk sprake van toenemende vergrijzing? Groeit de bevolking? Hoe is de leefstijl van de bewoners op Urk? Adviseurs Denise Kroese en Robin Haverkamp presenteerden de antwoorden uit de gebiedsanalyse Urk tijdens de netwerkbijeenkomst op 15 mei.

In 2013 verzorgde Proscoop ook een gebiedsanalyse in opdracht van de samenwerkingsorganisatie Gezond op Urk, die bestaat uit huisartsenpraktijk het Dok, fysio- en manueeltherapiepraktijk Fytac, apotheek Urk en Talma Urk. Tijdens de bijeenkomst op 15 mei werden de resultaten met elkaar vergeleken. Aan de hand van het spinnenweb Positieve Gezondheid werden verschillende onderwerpen doorlopen. Zo stijgt het aantal 65+’ers aanzienlijk de komende jaren, maar blijft het percentage kwetsbare ouderen gelijk. 84% van de Urkers ervaart goede gezondheid in 2019, een stijging van 7% t.o.v. 2012.

In gesprek

Aan de hand van de uitkomsten van de analyse gingen de deelnemers, een gezelschap variërend van eerstelijnszorg professionals, medewerkers van de gemeente tot aan afvaardiging van de provincie, met elkaar in gesprek. Welke inhoudelijke thema’s hebben prioriteit om in gezamenlijkheid opgepakt te worden en welke randvoorwaarden voor samenwerking zijn dan essentieel?

Een goed beeld voor de toekomst

De gebiedsanalyse geeft inzicht in de samenstelling van de bevolking en de toekomstige ontwikkelingen in de zorgvraag. Waardevolle informatie voor de deelnemers: “Met de ontwikkelingen die zichtbaar worden uit de gebiedsanalyse kunnen we tijdig bijsturen zodat we goede, toegankelijk en betaalbare zorg voor alle inwoners kunnen blijven garanderen.”

Rol Proscoop

Robin Haverkamp adviseert de samenwerkingsorganisatie Gezond op Urk. De uitkomsten van de bijeenkomst op 15 mei worden door deze groep geanalyseerd en verwerkt in vervolgstappen om de samenwerking op Urk nog verder uit te bouwen en duurzaam te organiseren.

Gerelateerde items

Infographic Flevoland Gezond & Wel: dit gaan we doen

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van ... Lees meer

Preventiecoalitie Flevoland van start

Een betere gezondheid van de Flevolandse inwoners en zo veel mogelijk voorkomen van gezon... Lees meer

WEL in Flevoland; voer het andere gesprek met laaggeletterden

Iedereen in Flevoland die betrokken is bij mensen waarvan laaggeletterdheid wordt vermoed... Lees meer