Regiobeeld gezonde leefstijl in Apeldoorn

Op 21 januari vond een panelgesprek plaats met inwoners van Apeldoorn, die bezig zijn of willen gaan met het verbeteren van hun gezondheid. Het doel hiervan was om in beeld te krijgen wat nodig is om inwoners van Apeldoorn bij een gezonde leefstijl te brengen en te houden.

Het panel maakte deel uit van het regiobeeld over Apeldoorn, dat Proscoop in opdracht van Blue Zones Group heeft gemaakt. Blue Zones Group biedt een leefstijlprogramma op maat om mensen naar een gezond en vitaal leven te brengen. Dit doen zij op basis van het concept van positieve gezondheid. Vanuit de behoefte van inwoners, werkgevers en werknemers in de gemeente Apeldoorn willen zij dit programma verder uitbouwen.

Voor het regiobeeld zijn daarom, naast het panelgesprek, kwantitatieve gegevens over de leefstijl van inwoners van Apeldoorn verzameld uit openbare databronnen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met organisaties die beleidsmatig of in de uitvoering actief zijn met leefstijl, zoals gemeente Apeldoorn, Accres en Stimenz. Op basis van het regiobeeld heeft Proscoop advies uitgebracht aan Blue Zones Group over het te vormen leefstijlnetwerk, waarmee zij het komende jaar aan de slag gaan.

Een netwerk rondom leefstijl heeft niet alleen meerwaarde voor inwoners van Apeldoorn, maar ook voor verwijzers en organisaties die actief zijn met leefstijl. Een belangrijke meerwaarde is dat er één vindplaats (van organisaties en aanbod) en één aanspreekpunt is. Hierbij is een heldere positionering van het netwerk richting inwoners, verwijzers en samenwerkingspartners essentieel.

Rol Proscoop

Proscoop heeft het panelgesprek georganiseerd, het kwantitatief onderzoek uitgevoerd en de gesprekken met organisaties geleid, waaruit het regiobeeld tot stand is gekomen. Op basis daarvan heeft Proscoop de opdrachtgever geadviseerd. Ook in de Achterhoek en in Zwolle helpt Proscoop bij het maken van regiobeelden.

Een regiobeeld geeft inzicht in de sociale en gezondheidssituatie van de inwoners in een regio. Dit inzicht helpt om goed onderbouwde keuzes te maken voor projecten of programma’s. Bijvoorbeeld om in te zetten op een bepaalde doelgroep of een bepaald knelpunt dat naar voren komt uit de analyse. Een regiobeeld biedt daarmee een basis om samen in gesprek te gaan en te kijken waar de prioriteiten liggen.

Over Blue Zones Group

Blue Zones Group is een organisatie van leefstijlprofessionals. Zij hebben een uitgebreid netwerk dat mensen helpt naar een gezonde leefstijl in de breedste zin van het woord. Blue Zones Group biedt begeleiding op het gebied van bewegen, voeding, stress, ontspanning en gedrag. Daarnaast biedt Blue Zones Group ook de gecombineerde leefstijl aan: een leefstijlprogramma voor mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. De GLI wordt volledig vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken.

Gerelateerde items

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Samenwerken aan Positieve Gezondheid in Aalten

Op donderdag 29 september vond in Aalten de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Positieve Gezond... Lees meer