Armoede, samenhang tussen sociaal domein en gezondheidszorg

Er is een stijgende groep mensen die zorgvragen hebben. Vaak ligt de oorzaak van de vraag, maar ook de oplossing buiten het domein van de zorg. Denk hierbij aan armoede als veroorzaker van stress, (geld)zorgen en ongezond (eet)gedrag. Proscoop organiseert, samen met GGD IJsselland en Zwolle Gezonde Stad, een symposium waar armoede – een sociaal vraagstuk – de gezondheidszorg raakt en waar ‘Samen in gesprek over armoede’ centraal staat. Ter voorbereiding op dit symposium is er een informatieve themanieuwsbrief met links naar interessante websites, een interview met een huisarts en een sociaal hulpverlener.

Klik hier door voor de nieuwsbriefspecial over Gezondheid & Geld

Symposium over Gezondheid en geld

Het symposium wordt gehouden op woensdag 11 maart a.s. van 17.30 – 21.00 uur in Zwolle. Deelname staat open voor iedereen die betrokken is bij mensen van wie bekend is óf van wie er vermoeden bestaat dat er sprake is van armoede. We nodigen zorgverleners (uit ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, psychologische en paramedische zorg), bestuurders en beleidsambtenaren van gemeenten en professionals in het onderwijs en sociaal domein van harte uit voor dit symposium.

Meer informatie en inschrijven

Gerelateerde items

Terugblik Eibergen Gezond: Webinar Armoede, schuld en gezondheid

Er hangt een energieke sfeer in de groep rondom Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

'Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de Lees meer