Ondersteuning aan kwetsbare (potentiële) ouders bij kinderwens in Arnhem

In de gemeente Arnhem worden kwetsbare vrouwen en mannen ondersteund om bij een kinderwens grip op de loop van hun leven te krijgen en houden. Hulpverleners maken daarbij gebruik van het landelijk programma Nu Niet Zwanger. Doel van dit programma is ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen.

Kwetsbare (potentiële) ouders

Bij Nu Niet Zwanger gaat de aandacht naar kwetsbare vrouwen en mannen – potentiële ouders – met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, verslaving, verstandelijke beperking of financiële- en huisvestingsproblemen. Deze doelgroep is vaak al in beeld bij de hulpverlening. Door met hen een eerlijk gesprek te voeren over een kinderwens, seksualiteit en anticonceptie ontstaan er inzichten in de eventuele kinderwens. De aanpak sluit vooral aan bij de dagelijkse leefwereld van de kwetsbare (potentiële) ouders.

Samenwerking en implementatie

De gemeente Arnhem en GGD Gelderland Midden werken samen in een projectteam Nu Niet Zwanger. Het team bestaat uit projectleider Annelies Diependaal van Zeeland (Proscoop) en inhoudelijk coördinator Tine Hendriks (VGGM). Momenteel wordt de implementatie van het programma in de gemeente Arnhem door hen uitgewerkt: partners benaderen, opzetten infrastructuur en samenwerkingsafspraken maken. September 2019 start de uitvoering en implementatie.

Meer informatie

Nu Niet Zwanger is een actielijn uit het landelijk programma Kansrijke Start. Er is een landelijke website en voor meer informatie over de uitrol in de gemeente Arnhem kunt u contact opnemen met projectleider Annelies Diependaal van Zeeland.
De negen regiogemeenten – Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar – hebben de intentie om ook aan te sluiten bij Nu Niet Zwanger. Momenteel vindt er een verkenning plaats om het regionaal uit te rollen.

Gerelateerde items

Nieuwe website met overzichtelijk aanbod Gecombineerde leefstijlinterventies regio Arnhem

Vind overzichtelijk het GLI aanbod van regio Arnhem op de nieuwe website: Lees meer

Op naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans o... Lees meer

Arnhem Kansrijke Start – Geitenkamp krijgt eigen consultatiebureau

Op 3 januari gaat het consultatiebureau in de Geitenkamp van start. Dit is een nieuwe loc... Lees meer