Onderzoek RIVM en GGD/GHOR: samenleven met maatregelen en adviezen Corona

Op dit moment heeft Nederland te maken met een uitbraak van het coronavirus. De overheid heeft daarom maatregelen getroffen, die invloed hebben op het dagelijks leven. De RIVM onderzoekt samen met GGD GHOR Nederland hoe de samenleving met de maatregelen en adviezen omgaat. Preventief gedrag speelt een belangrijke rol bij het samen onder controle krijgen van het coronavirus. In dit nieuwsbericht zetten we de landelijke en regionale resultaten op een rij.

De huidige situatie vraagt veel van mensen: ze beperken immers vrijheid en mogelijkheden. Dit kan impact hebben op de mentale, fysieke, en sociale gezondheid. En op de verwachting hoe lang mensen de maatregelen steunen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren om de gedragsregels op te blijven volgen.

Regionaal

GGD Flevoland – De resultaten van het gedragswetenschappelijk onderzoek op gemeenteniveau.

GGD Noord en Oost Gelderland – De resultaten zijn weergegeven in infographics:  eerste peiling, maart 2020 en tweede peiling, april-begin mei 2020

Landelijk

De eerste ronde van het onderzoek onder 90.000 mensen leverde op dat de 1,5 meter maatschappij is een lastige opgave is. Persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand, of het gebruik van papieren zakdoekjes zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Zoveel mogelijk thuis blijven, anderhalve meter afstand bewaren en niet op bezoek bij 70-plussers zijn de lastigste opgaven, zeker op de lange termijn. De resultaten zijn overzichtelijk weergegeven door de RIVM.

Meer informatie

  • Het RIVM brengt in kaart hoe de uitbraak van het coronavirus verloopt. Hiervoor worden gegevens verzameld en geanalyseerd. Hier leest u welke activiteiten het RIVM onderneemt om de uitbraak te volgen.
  • De IJssellandScan. Hier wordt het aantal positief geteste personen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overleden personen per gemeente gemonitord en weergegeven. De pagina op de IJssellandScan wordt twee keer per week geactualiseerd, waardoor ook trends zichtbaar worden.
  • Het gaat hier om een gedragswetenschappelijk onderzoek dat RIVM en GGD GHOR uitvoeren namens de regionale GGD’en) en een wetenschappelijke adviesraad. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek loopt bij panels van verschillende GGD’en.
  • Wij verwerken de uitkomsten in onze regiobeelden. Dit is mogelijk omdat het onderzoek is uitgezet bij panels van verschillende GGD’en, waardoor de resultaten te koppelen zijn aan resultaten uit het verleden.

 

 

Gerelateerde items

Vaccinatie risicopatiënten in huisartsenpaktijk halveert kans op ziekenhuisopnamen

Een nieuw algoritme stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patië... Lees meer

Goed gevoed: Project ondervoeding bij ouderen Zwolle

Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolg... Lees meer

Oproep GGD NOG aan eerstelijnszorgverleners: extra handen hard nodig!

De rek is eruit en de zorgverlening aan patiënten die opgevangen worden in de zorghotels ... Lees meer