Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de samenwerking in de eerstelijnszorg met verschillende domeinen te versterken, met de bewoner als uitgangspunt. Proscoop heeft een verbindende en aanjagende rol in de beweging richting meer gezondheid. Dat begint goed te landen. Dat merkten we bijvoorbeeld bij de theatervoorstellingen die we rondom Positieve gezondheid organiseerden, toen het weer mogelijk werd elkaar fysiek te ontmoeten.

In de Arnhemse wijk Presikhaaf gebruikten we SROI om de maatschappelijk toegevoegde waarde van Positieve gezondheid te meten. We organiseerden wandelingen rondom Positieve gezondheid in Drenthe en de Achterhoek. En we werkten samen met partners aan het terugdringen van de wachttijden in de GGZ. Dit is slechts een greep uit de 150 projecten en programma’s waar we in 2022 aan werkten. 2022 was in één woord dynamisch te noemen.

Dat merken we ook in de komst van de verschillende akkoorden zoals het IZA en GALA. De vrijblijvendheid om zorg en welzijn anders te organiseren verdwijnt. Het is nu vooral de kunst om te zorgen dat dit in de regio’s zijn beslag gaat krijgen. Daar zet Proscoop zich voor 100% voor in.

Bekijk het jaarbericht hier. https://proscoop2022.jaaroverzicht.online/

Gerelateerde items

Integraal Zorg Akkoord

Noodzakelijke transformatie in de zorg   Lees meer

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsid... Lees meer

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer