Huisartsen en GGZ-aanbieders regio Zwolle sluiten overeenkomst warme overdracht patiënten

In het Netwerk GGZ Volwassenen Zwolle hebben huisartsen en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg het afgelopen half jaar intensief met elkaar gesproken over wederzijdse afspraken rond de warme overdracht van patiënten van specialistische GGZ (S-GGZ) naar de huisarts en/of generalistische basis GGZ (GB-GGZ). Het betreft patiënten met een chronische psychiatrische aandoening in een stabiele fase.

Het uitgangspunt bij iedere overdracht van een patiënt van S-GGZ naar GB-GGZ en huisarts is steeds te kijken hoe het contact in de keten adequaat ingezet kan worden om de kwaliteit en continuïteit van zorg te bevorderen. Binnenkort zijn de integrale tekst van de overeenkomst en de procesafspraken te vinden op het digitale platform GGZhuis.

Warme overdracht en randvoorwaarden

Het is van belang dat GGZ-aanbieders en huisarts met name overleggen bij die mensen, bij wie verwacht wordt dat zij na hun ontslag een actieve vorm van nazorg nodig hebben.

De behandelaar kiest voor een warme overdracht die passend is voor de patiënt. Alleen een overdracht per brief is doorgaans onvoldoende en telefonisch overleg met de huisarts is gewenst. De randvoorwaarden voor deze warme overdracht zijn de bekwaamheid van de huisarts, de aanvullende instructie in de ontslagbrief en de telefonische overlegmogelijkheden tussen huisarts en GGZ-behandelaar na het afsluiten van de S-GGZ behandeling.

Snel contact

Bij de warme overdracht is altijd sprake van wederkerigheid. Deze overdracht kan dus schriftelijk, mondeling en fysiek zijn of een combinatie hiervan. Huisartsen, behandelaars GB-GGZ en behandelaars S-GGZ in de regio Zwolle stellen hun intercollegiale telefoonnummers daartoe beschikbaar aan elkaar, bijvoorbeeld d.m.v. vermelding in het persoonlijk profiel op het digitale platform GGZhuis. De partijen spreken af dat de reactietijd voor een verzoek tot overleg of terugbellen binnen twee werkdagen ligt. Op die manier kan er snel worden geschakeld en ontvangt de patiënt tijdig de juiste zorg op de juiste plek.

Medicatie

Bij de overdracht van een patiënt van de S-GGZ naar de huisarts en GB-GGZ wordt overlegd wie de medicatie van patiënt het beste kan voorschrijven en controleren. Het gaat om patienten met chronisch psychiatrische problematiek in een stabiele fase die reeds enige tijd een vaststaande voorschrift van medicatie hebben. In goed overleg met de huisarts en bij voldoende bekwaamheid, kan worden besloten dat de huisarts de medicatiebegeleiding van eerdere S-GGZ patiënten voorzet.

Op de foto vertegenwoordigers van Proscoop, Medrie, Dimence S-GGZ, Mindfit, Tactus, Eleos, HSK, De Hezenberg en PsyQ. 

Gerelateerde items

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

GGZ Regioplan ‘Samenwerken en Verwijzen’ regio Apeldoorn-Zutphen

In de regio Apeldoorn-Zutphen werken vertegenwoordigers vanuit GGZ, verslavingszorg, huis... Lees meer

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer