Subsidie Gecombineerde Leefstijlinterventies aanvragen tot 23 februari 2021

Wilt u aan de slag met een van de vier erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI)? En wilt u de hiervoor benodigde samenwerking in uw werkgebied opzetten en/of doorontwikkelen? En samen met relevante partners een implementatieplan opstellen om de GLI te starten voor inwoners van uw regio? Dan is de subsidieoproep van ZonMw mogelijk voor u!

Subsidieoproep voor Gecombineerde Leefstijlinterventies geopend

Steeds meer Nederlanders zijn medisch gezien – een beetje of veel – te zwaar. Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s) zijn een effectief middel om langdurige gedragsverandering en een gezondere leefstijl te bereiken. Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft een subsidie geopend om de implementatie van GLI’s op regioniveau te bevorderen. Met de subsidie kunnen aanvragers een samenwerkingsverband opzetten en/of doorontwikkelen rondom de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI). Als onderdeel van het subsidietraject stelt het samenwerkingsverband ook een gezamenlijk implementatieplan op. Na afloop van het traject wordt de interventie direct geïmplementeerd en starten inwoners met de GLI.

Vier aangeboden GLI-programma’s

Een GLI richt zich op verschillende (leefstijl)aspecten die van belang zijn bij het verminderen van overgewicht. Het doel is dat een cliënt zijn of haar gedrag verandert en zo een gezonde leefstijl te bereikt en te behoudt. Het advies en de begeleiding van een GLI zijn gericht op gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond bewegen. Deze gecombineerde aanpak is bewezen (kosten)effectief.

Subsidieaanvragers kunnen kiezen uit vier erkende GLI-programma’s. Deze programma’s komen in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering:

  • CooL
  • SLIMMER
  • BeweegKuur
  • Samen Sportief in Beweging

Wie komt in aanmerking?

Om een subsidie aan te kunnen vragen, moet een projectgroep minimaal bestaan uit:

  • Een enthousiaste kartrekker
  • De preferente zorgverzekeraar
  • Een geregistreerde GLI-aanbieder met de vereiste competenties om een van de vier GLI’s aan te kunnen bieden

Zij tekenen voor het indienen van de aanvraag allemaal een intentieverklaring. Tijdens het project wordt deze minimale samenwerking uitgebreid met andere relevante partijen uit de regio zoals de gemeente, doorverwijzers en partijen binnen het sport- en beweegaanbod.

Regioanalyse onderdeel van aanvraag

Een onderdeel van de subsidieaanvraag is een (omgevings)analyse. Deze analyse geeft de sociale- en gezondheidssituatie weer van de inwoners van de regio. Het biedt inzicht in het bestaande GLI-aanbod in de regio en de (nog te betrekken) relevante partijen. Daarnaast laat de analyse zien welke kansen en knelpunten er in de regio zijn voor het aanbieden van een GLI.

Bekijk de subsidieoproep

Meer informatie

Dit nieuwsbericht is ontleend aan het oorspronkelijk verschenen nieuwsbericht op de website van ZonMw.

Gerelateerde items