Extra aandacht voor ouderen in Arnhem na ontslag ziekenhuis

Ondanks de inspanning van ziekenhuis en huisartsenpraktijk is voor de groep kwetsbare ouderen vaak veel onduidelijk bij thuiskomst na ontslag. Welke medicijnen moeten ze nou wel en niet slikken? En wat voor type zorg hebben ze thuis nu eigenlijk écht nodig? De VWS-proeftuin Pelgrim ondersteunde het project Goed Thuiskomen van Medisch Centrum Malburgen in Arnhem, met als doel de zorg na thuiskomst te verbeteren en heropnames te voorkomen. Voor de monitoring verzorgde Proscoop praktijkgericht onderzoek.

Ouderen extra kwetsbaar

Als ouderen na een ziekenhuisopname thuiskomen kan dat knap tegenvallen. Zij zijn dan vaak tijdelijk kwetsbaar door hun ziekte en hospitalisering, weet Agaath Vreeling uit ervaring. Ze is kaderhuisarts ouderengeneeskunde bij Onze Huisartsen en huisarts bij Medisch Centrum Malburgen. ‘In het ziekenhuis voelen mensen zich vaak een hele Piet. Eenmaal thuis blijkt een boodschapje, koken, of zelfs naar het toilet gaan toch niet helemaal te lukken. Vaak komt daar nog onduidelijkheid over medicatie en nazorg bij. Die onzekerheid maakt thuiskomende ouderen extra kwetsbaar. Het herstel zal daardoor minder goed verlopen, soms met excessen als gevolg.’

Triple Aim

Het project Goed Thuiskomen ging in de zomer van 2014 van start vanuit Medisch Centrum Malburgen om de zorg voor 65-plussers na ziekenhuisopname te verbeteren en heropnames terug te dringen. Onze Huisartsen in Arnhem en ROS Proscoop zijn nauw bij het project betrokken. Stefanie Mouwen is projectleider vanuit de huisartsenzorggroep, Karin van der Steen kartrekker van het praktijkgerichte onderzoek vanuit de ROS. Goed Thuiskomen is georganiseerd binnen de VWS-proeftuin Pelgrim. In de proeftuin werken onder andere zorgverleners, gemeenten en verzekeraars samen aan het Triple Aim-concept: verbetering van kwaliteit van zorg en gezondheid tegen lagere kosten met de burger als uitgangspunt. Naast Goed Thuiskomen wordt het project Kaderarts Bewegingsapparaat uitgevoerd binnen de proeftuin.

Goed Thuiskomen begint in letterlijke zin met een juiste inschatting van de kwetsbaarheid en dus ook zorgbehoefte van de patiënt direct na ontslag. De inzet van één centrale zorgverlener met overzicht in de eerste zes weken na thuiskomst is daarbij cruciaal. Vanuit dat ideaal stelde Agaath Vreeling een nieuw zorgpad op voor Medisch Centrum Malburgen. Onze Huisartsen begeleidde het project en Proscoop verrichtte exploratief praktijkgericht onderzoek in samenwerking met Zorgbelang, het RIVM en de huisartsenzorggroep. Vanwege de positieve resultaten is het Zorgpad Goed Thuiskomen inmiddels opgenomen in het ouderenzorgprotocol van Onze Huisartsen in Arnhem.

Download het artikel uit De Eerstelijns 2018-2 Goed Thuiskomen

Gerelateerde items

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

In de week van 7 t/m 11 november is het Lees meer

Nieuwe website met overzichtelijk aanbod Gecombineerde leefstijlinterventies regio Arnhem

Vind overzichtelijk het GLI aanbod van regio Arnhem op de nieuwe website: Lees meer

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Het ROS-netwerk, waaronder Proscoop, heeft met 19 andere organisaties het Partnernetwerk ... Lees meer