Inzet POH Jeugd in Oost-Achterhoek succesvol: laagdrempelig en dichtbij huis!

Door inzet van een praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd) in een huisartsenpraktijk wordt de zorg aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met psychosociale problematiek verbeterd.  Vier Oost-Achterhoekse gemeenten, huisartsenorganisatie Oost-Achterhoek (HZOA) en ketenpartners werken hier met elkaar samen. Inmiddels maakt meer dan de helft (61%) van de huisartsen gebruik van de POH Jeugd. De doelstellingen van deze interventie zijn gemonitord en geëvalueerd. Van de uitkomsten is een infographic gemaakt. 

Tevreden over inzet POH Jeugd

Huisartsen ervaren met een POH Jeugd een aanwinst voor de zorg aan jeugdigen. De huisartsenpraktijk is een goede vindplaats voor jeugdigen met psychosociale klachten.  Jeugdige worden door een POH Jeugd laagfrequent ondersteund of beter doorverwezen naar andere professionals. De POH Jeugd biedt laagdrempelige toegang, snelle hulpverlening en normaliseert.

De ervaringen van zowel professionals, jeugdigen als ouders met een POH Jeugd zijn positief. Uit de enquête onder ouders en jeugdigen werd duidelijk dat de inzet van een POH Jeugd positief wordt beoordeeld en men tevreden was over de trajectduur. Zowel jeugdigen als ouders voelden zich begrepen en snel geholpen door een POH Jeugd.

Passende ondersteuning en gerichte hulp dichtbij huis

Door een POH jeugd in de huisartsenpraktijk kan hulp dichtbij huis worden ingezet. Voor het merendeel van de jeugdigen is geen verwijzing meer nodig. Door middel van gesprekken en ondersteuning van een POH Jeugd kon de jeugdige vaak zelf weer verder. Als wel een verwijzing nodig is, wordt de jeugdige begeleid naar meer passend zorg- of ondersteuningsaanbod.

Rol Proscoop

Proscoop voerde de projectleiding en -monitoring uit van de POH Jeugd in Oost-Achterhoek. Daarnaast is afsluitend aan het programma een borgingsplan met samenwerkingsafspraken en aangepaste doelstellingen voor de komende jaren gemaakt. Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Wilma Nijenhuis, projectleider POH Jeugd Oost-Achterhoek. Voor vragen over de monitoring en evaluatie kunt u terecht bij onze adviseur Kyra Jansing.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer