Regionale beweging Positief Gezond IJsselland

In de regio IJsselland zijn verschillende partijen bezig met Positieve Gezondheid. Deze brede manier van kijken zet gezondheid centraal in plaats van ziekte. De partijen willen graag van elkaar leren, elkaar stimuleren, samenwerken en ondersteunen. In de eerste helft van 2021 organiseerden Provincie Overijssel en GGD IJsselland drie werksessies. De partijen uit de regio onderzochten samen de meerwaarde van een regionale beweging Positieve Gezondheid en hoe deze in gang kan worden gezet. Ze werden daarbij geholpen door het Institute of Positive Health (IPH), Anders Gezond en Alles is Gezondheid. Deze maand presenteren zij het verslag van de werksessies

Op dit moment werkt een groep van vijf regionaal georiënteerde partijen (Windesheim, Zilveren Kruis, Provincie Overijssel, GGD IJsselland en Proscoop) aan de concretisering van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Overijssel en het laatste kwartaal van 2021 wordt gebruikt om de herkenbaarheid en communicatiekanalen van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland verder vorm te geven.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar het reisverslag en/of hoe u een bijdrage kunt leveren aan de regionale beweging Positief Gezond IJsselland? Neem dan contact op met Proscoop-adviseur Elma van Dongen, Rosalie Bosman van Provincie Overijssel of Judith Heinrich van GGD IJsselland.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Integraal Zorg Akkoord

Noodzakelijke transformatie in de zorg   Lees meer