Nieuw: Zelf aan de slag met informatiemanagement

Informatiemanagement kan u als (zorg)professional helpen bij het maken van de juiste, onderbouwde keuzes voor een populatie. Vanaf nu biedt Proscoop voor alle zorgprofessionals binnen haar werkgebied praktische, digitale instrumenten op dit gebied. Onder Zelf aan de slag Informatiemanagement kunt u de verschillende documenten gratis downloaden.

Gebruik de instrumenten als leidraad, ter inspiratie of als voorbeeld binnen uw eigen project. Met behulp van deze tools kunt u zelf aan de slag met informatiemanagement.

Van populatieanalyse tot visualisatie

Binnen informatiemanagement onderscheidt Proscoop verschillende onderdelen. Voor ieder onderdeel zijn er instrumenten beschikbaar. U kunt hierbij denken aan regiobeelden en uitgewerkte probleemanalyses en meetplannen. Een goed startpunt is het handboek Informatiemanagement dat u als praktijkmanager of projectleider meeneemt in de verschillende stappen: van populatieanalyse tot visualisatie.

Nog meer weten? In de videotraining lichten collega’s Jantien Heideman en Karin van der Steen de stappen verder toe!

Kiezen voor de juiste interventie

Informatiemanagement speelt een grote rol in de populatiegerichte werkwijze. Data over gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten zijn nodig om goede zorg en gezondheid dichtbij te organiseren met de burger als uitgangspunt.

Informatiemanagement bestaat onder andere uit het bij elkaar brengen van verschillende databronnen (landelijk, regionaal, lokaal) en van verschillende oorsprong. Hiermee worden binnen een populatie (risico’s op) veranderingen in ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten geïdentificeerd en geanalyseerd. Met behulp van deze uitkomsten kunnen er keuzes voor interventies worden gemaakt.

Heeft u vragen over deze instrumenten of wilt u meer weten over het inzetten van  informatiemanagement? Neem dan contact op met adviseur Jantien Heideman of een van de adviseurs in uw regio.

 

 

Gerelateerde items

Webinar Geïntegreerde regionale data infrastructuur Achterhoek (GeRDA) groot succes

Woensdag 11 mei hebben ruim 50 bestuurders en andere geïnteresseerden kennis genomen van ... Lees meer

Populatieanalyse

Populatie onderzoek (of populatieanalyse) is de eerste stap van uw project. Lees meer