Gegevensdeling bij samenwerking zorg – sociaal domein

Wanneer mag u informatie delen? Welke informatie deelt u dan? En wat moet u regelen om te voldoen aan de AVG (geheimhoudings- en informatieplicht). Om goede zorg en ondersteuning te bieden is afstemming en gegevensuitwisseling noodzakelijk. Gelukkig werken professionals uit (medische)zorg en sociaal domein steeds meer met elkaar samen. Proscoop ontwikkelde een beslisinstrument.  

Informatie-uitwisseling; ‘wel of niet delen’

In samenwerking met huisarts Taco Eisenga en jurist mr. Jolanda van Boven heeft Proscoop de huidige juridische kaders vertaald naar een overzichtelijk beslisinstrument. Het beslisinstrument is een hulpmiddel waarmee professionals uit sociaal domein of zorg afwegingen kunt maken en is met name geschikt om in te zetten bij multidisciplinaire samenwerkingsvormen zoals MDO’s.

De beslisboom laat de mogelijkheden zien wanneer informatie wel of niet gedeeld kan worden en hoe dit moet worden vastgelegd.

 1. Zorgwekkend signaal (intern of extern)
  Is het zorgwekkend/belangrijk genoeg?
 2. Doel informatie-uitwisseling
  Is het nodig dat ik dit met anderen deel?
 3. Weging uitwisselen informatie
  Wat deel ik wel/niet, met wie en hoeveel?
  Kan het een tandje minder?
 4. Communicatie
  Hoe communiceer ik dat met
  mijn cliënt/patiënt?

Bij de beslisboom hoort ook een leeswijzer, als gebruiksaanwijzing van het beslisinstrument.

Download het beslisinstrument

Pagina 1          Pagina 2

Download de leeswijzer

Leeswijzer      Casussen

 

 

Gerelateerde items

Integraal Zorg Akkoord

Noodzakelijke transformatie in de zorg   Lees meer

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsid... Lees meer

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer