Door Corona groeit de vraag naar geestelijke verzorging

Veel mensen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Het plotselinge besef dat gezondheid niet zo vanzelfsprekend is, brengt verwarring, onzekerheid waardoor niet alleen het individu, maar de gehele samenleving kwetsbaar wordt. Een plotseling ontstane, onzekere toekomst ervaren sommige mensen als een ingrijpende gebeurtenis, zet ze in een isolement en maakt ze kwetsbaar. Zij kunnen terecht bij regionale centra voor levensvragen. Hier kan een beroep worden gedaan op een geestelijk verzorger.  

Levensvragen en geestelijke verzorging

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Praten met een geestelijk verzorger kan zinvol zijn. Mensen kunnen een beroep doen op het Centrum voor Levensvragen voor ondersteuning door een geestelijk verzorger. Maatschappelijk werk, psychologische hulp en geestelijke verzorging kennen een overlap in werkgebied. Gesprekken met een geestelijk verzorger zijn niet zozeer gericht op praktische doelen maar vooral ruimte biedend, onderzoekend en stimulerend. Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde komen, maar dit hoeft niet.
Tijdens de coronacrisis bieden de centra ook telefonische gesprekken aan.

Handvat voor levensvragen

Het centrum voor Levensvragen Achterhoek/Twente maakte een handvat om het gesprek aan te gaan over levensvragen. Download hier 

Regionale centra

Op de website van het centrum voor Levensvragen is een overzichtskaart te vinden, waar alle regionale centra voor Levensvragen zijn opgenomen. Mocht er geen regionaal centrum zijn, dan vindt verwijzing naar de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio plaats.

Hier treft u de plattegrond van heel Nederland, met verwijzingen naar de regionale centra.

 

Gerelateerde items

Vaccinatie risicopatiënten in huisartsenpaktijk halveert kans op ziekenhuisopnamen

Een nieuw algoritme stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patië... Lees meer

Goed gevoed: Project ondervoeding bij ouderen Zwolle

Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolg... Lees meer

Oproep GGD NOG aan eerstelijnszorgverleners: extra handen hard nodig!

De rek is eruit en de zorgverlening aan patiënten die opgevangen worden in de zorghotels ... Lees meer